Taču, pirms piedāvāt grozījumus, IKVD pēta, kāda ir situācija skolās dažādu pašvaldību teritorijās un kāda ir līdzšinējā prakse cīņā ar bastotājiem. To, stāstot par dienesta darbības aktualitātēm, vakar Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas locekļiem teica IKVD Licencēšanas un reģistrēšanas departamenta direktors Ivans Jānis Mihailovs. Viņš uzsvēra: bastotāji valstij pat rada finansiālus zaudējumus. Par viņu skološanos valsts maksā, bet, ja kavējumu dēļ jāpaliek uz otru gadu, jāmaksā vēlreiz, vēsta laikraksts Latvijas Avīze.

Pirmie izpētes rezultāti būšot zināmi jau aprīlī, taču pabeigt pētījumu dienests sola līdz rudenim. Jau tagad saņemtas atbildes no daļas pašvaldību, un dažas atbildes IKVD darbiniekus izbrīnījušas: vietējo varu pārstāvji atbildējuši, ka viss esot kārtībā, visā pašvaldības teritorijā neesot neviena skolu kavētāja.

I. J. Mihailovs piebilda, ka joprojām ir sarežģīti noskaidrot, kur palikuši skolēni, kas izbraukuši uz ārzemēm. Tikai katrs trešais no vecākiem, vedot ģimeni uz ārvalstīm, ziņo Pilsonības un migrācijas dienestam par bērna dzīvesvietas maiņu. Daļa vecāku slēpjas no kreditoriem, līdz ar to nav ieinteresēti atklāt dzīvesvietu. Esot gadījumi, kad bērna dzīvesvietas deklarāciju Latvijā anulē, tomēr bērns joprojām turpina te apmeklēt skolu.