Lai pilnveidotu valsts atbalstu ģimenēm, kuru bērni apmeklē privātos bērnudārzus, IZM rosina izmaiņas Ministru kabineta (MK) noteikumos "Kārtība, kādā tiek piešķirts un aprēķināts valsts atbalsts par bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja", vēsta ziņu aģentūra LETA.

Ir jāpārskata ierobežojumi, kas saistīti ar bērna prombūtni, rosinot, ka par kavējumu attaisnojošu iemeslu uzskatāmas ne tikai tās dienas, par kurām vecāki iesniedz ārsta izziņu, bet arī vecāku rakstisks iesniegums. Ir atceļams arī prombūtnes ierobežojums, kas pašlaik spēkā esošajos noteikumos nedrīkst būt ilgāks par vienu mēnesi kalendārā gada laikā.

Lai uzlabotu finanšu pārraudzību, IZM rosina noteikt, ka turpmāk gan pašvaldības, gan privātās pirmsskolas izglītības iestādes pašas ievadīs Valsts izglītības informācijas sistēmā datus par bērnu skaitu pirmsskolas izglītības iestādēs. Tas ļaus IZM ātrāk veikt pārskaitījumu privātās izglītības iestādes kontā. Turklāt tas novērsīs arī risku, ka vecāki savas nezināšanas dēļ neinformē pašvaldību par to, ka bērns sāk apmeklēt privāto pirmsskolas izglītības iestādi, un tādēļ nevar saņemt valsts atbalstu.