Tās nākamajos posmos cīnīsies par kopējo balvu fondu 7000 eiro vērtībā, bet labākā no komandām iegūs 2000 eiro.

Ghetto Startup ir komandu sacensības vidusskolēniem par labāko jauno biznesa ideju vai esošā produkta pilnveidi vienā no piecām kategorijām – radošās industrijas, pilsētvide un ekoloģija, informācijas tehnoloģijas, pārtikas rūpniecība un sporta industrijas. Sacensību fināla uzdevums – 24 stundu laikā izstrādāt ekonomiski pamatotu biznesa projektu savas idejas realizācijai, klātesot dažādu nozaru ekspertiem un biznesa konsultantiem, informē Ghetto Startup komunikācijas speciāliste Ieva Ancāne.

Nākamais konkursa posms ir apmācības visiem dalībniekiem, kuras notiks četrās Latvijas pilsētās. Apmācību ietvaros dalībnieki iegūs vērtīgas zināšanas un padomus no pieaicinātiem lektoriem, kā arī piedalīsies simulācijas spēlē par biznesa procesiem. Savukārt, aprīlī komandas reģionālajos pusfinālos sāks cīņu par labākās biznesa idejas titulu un sadalīs balvu fondu 7000 eiro vērtībā, komanda ar labāko un veiksmīgāko ideju saņems galveno balvu – 2000 eiro.

Apmeklējot aptuveni 100 Latvijas skolas, projekta rīkotāji secināja, ka aptuveni 90% jauniešu vēl nav nolēmuši, ko vēlas iesākt pēc skolas absolvēšanas. Piedaloties konkursā, vidusskolēniem būs iespēja bez maksas paplašināt savas zināšanas un gūt praktiskās iemaņas uzņēmējdarbībā,  nonākt nozares ekspertu redzes lokā un cīnīties par savu ideju, kas nākotnē var tapt par veiksmīgu biznesu.

Konkursam varēja pieteikties ikviens vidusskolēns vai profesionālas izglītības iestādes audzēknis, kurš saskata sevī uzņēmēju un vēlas paplašināt savas zināšanas uzņēmējdarbībā. Konkursu rīko biedrība Izaugsmes forums, sadarbībā ar Ghetto Games un galvenajiem atbalstītājiem – Latvijas Garantiju aģentūru, skolvadības sistēmu E-klase un  A/S Tallink Latvija.

Plašāku informāciju meklē internetā.