Viņa norādīja, ka tika realizēts sociālais projekts Smēķēšanas riska novēršanas politika Baložu vidusskolā. Piecus mēnešus strādājot ar 7.-9.klases skolēniem, jaunieši pētīja un izmēģināja metodes, kas patlaban apkopotas skolotājiem domātā un audzināšanas darbā izmantojamā metodiskajā palīgmateriālā, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Pēc Eiropas Komisijas 2012.gada datiem, kopumā Latvijā smēķē 36% iedzīvotāju. Savukārt 68% no šiem smēķētājiem ir sākuši kaitīgo ieradumu, nesasniedzot pilngadību. Eiropas pētījumā skolēnu vidū ESPAD 2011 norādīts, ka cigareti ir pamēģinājuši 70% nepilngadīgo jauniešu un 42% no tiem smēķē regulāri, bet 33% jauniešu sākuši smēķēšanu pirms desmit gadu vecuma.

"Lai gan, iepazīstoties ar jauniešiem Baložu vidusskolā, mūs informēja, ka jaunieši nesmēķē, tomēr dažādas nodarbības pārliecinoši pierādīja problēmas aktualitāti. Pamatskolas klasēs veiktajā aptaujā atklājās, ka gandrīz puse ir mēģinājuši smēķēt un daži to jau dara regulāri," norāda viens no projekta īstenotājiem Jēkabs Drēska.

Vairāk nekā 80% jauniešu minējuši, ka tuvākā gada laikā neplāno smēķēt un neņemtu cigareti pat tad, ja to piedāvātu draugs. Vienlaikus 45% jauniešu kā lielāko risku smēķēšanas sākšanai norādīja apkārtējo cilvēku spiedienu vai piemēru. Ņemot vērā, ka divas trešdaļas skolēnu draugu vidū ir smēķētāji un 45% jauniešu vecāku smēķē, risks ir ļoti būtisks, uzsver J. Drēska.

Projekta rezultātā ir tapis metodiskais palīgmateriāls skolotājiem, kas izmantojams audzināšanas stundās. Nodarbību aprakstos ietvertas dažādas ar smēķēšanu saistītas tēmas, piemēram, apkārtējo cilvēku spiediens uz jauniešiem, smēķēšanas negatīvā ietekme uz veselību un sabiedrību, alternatīvu izklaides iespēju meklēšana, kā arī minētas piemērotas filmas un ekskursijas ar diskusiju jautājumiem.

"Projekta rezultāti mums, skolotājiem, atklāja, ka skolas jaunieši īstenībā daudz zina par smēķēšanas kaitīgumu un paši var analizēt dažādas situācijas saistībā ar smēķēšanu. Klašu audzinātāji ir atsaucīgi un atbalsta materiāla izmantošanu audzināšanas stundās. Šis ir vērtīgs projekts, kuru vajadzētu iedzīvināt arī citās skolās. Pozitīvi, ka par smēķēšanas kaitīgumu jauniešiem stāstīja paši jaunieši, jo tas nodrošināja labāku sapratni. Sarunām ar jaunākām klasēm ir vērts piesaistīt arī vidusskolēnus," uzskata Baložu vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā Linda Grīnvalde.

Izstrādātais metodiskais palīgmateriāls skolotājiem ir pieejams lejupielādei interneta vietnē gobeyond.lv/?page_id=85. Nodarbības veidotas tā, lai skolēni mācītos strādāt grupā, pāros un individuāli. Katrai nodarbībai ir norādīts aptuvenais tās ilgums, kā arī mērķis, izmantotās metodes, nepieciešamie piederumi, kā arī sniegtas norādes tās veiksmīgai īstenošanai.