Redzes problēmas izraisa pārmērīga televīzijas vai datora izmantošana, neprasme atpūtināt acis, lasīšana nepiemērotā apgaismojumā, kā arī citi faktori.

Pārbaude skolēniem veikta Borisa un Ināras Teterevu fonda programmas "Dakter, es labi redzu!" ietvaros, kuras uzdevums ir aptvert mazās lauku skolas visos Latvijas novados, bez maksas pārbaudot skolēnu redzi, informē Diana Germane, Borisa un Ināras Teterevu fonda pārstāve.

Šopavasar redzes pārbaudes noslēdzās skolēniem lauku skolās Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu, Krāslavas un Dagdas novados.

Lai laikus konstatētu redzes pasliktināšanos skolēniem, fonds turpinās veikt bezmaksas redzes pārbaudes lauku skolās jaunā, 2016./2017., mācību gadā. Sertificēts oftalmologs ieradīsies pieteiktajās skolās ar visu nepieciešamo mobilo aparatūru. Pēc bezmaksas redzes pārbaudes bērni saņems recepti-dāvanu karti 45 eiro vērtībā briļļu iegādei.

Oftalmologs Dr.Aleksandrs Ceunovs pauž gandarījumu par iespēju palīdzēt trūcīgu ģimeņu bērniem no attālākiem Latvijas reģioniem. Vienlaikus viņš atzīst, ka situācija ir sliktāka apvidos, kuros ir maz iespēju regulāri pārbaudīt redzi, kā arī ierobežoti ģimeņu materiālie apstākļi.

Laikus nepamanītas redzes izmaiņas apgrūtina mācību satura uztveri, socializēšanos un nākotnes iespējas darba tirgū. Redzes izmaiņas palīdz koriģēt briļļu pastāvīga lietošana. Diemžēl nereti sāk rasties tuvredzības problēmas, ja tās netiek savlaicīgi risinātas. Bieži tas notiek tādēļ, ka acu ārsts nav pieejams bērnu dzīvesvietas tuvumā, kā arī ģimenēm trūkst līdzekļu piemērotu briļļu iegādei.

Vairāk informācijas par to, kā skolēniem vingrināt un atpūtināt acis, programmas mājaslapā.