Pieteikšanās studijām vienotajā elektroniskajā uzņemšanas sistēmā portālā Latvija.lv notiek no 25.jūnija, nodrošinot iespēju pieteikties studijām 11 augstskolās - Rīgas Tehniskajā universitātē, Latvijas Universitātē, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Banku augstskolā, Daugavpils Universitātē, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā, Liepājas Universitātē, Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā, Rēzeknes Augstskolā, Ventspils Augstskolā un Vidzemes Augstskolā. Pieteikšanās studijām minētajās augstskolās notiks līdz 8.jūlijam.