Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) iepriekš norādīja, ka vidusskolas likvidācija neskars izglītojamo tiesības uz izglītību. Visiem Rīgas Būvniecības vidusskolas audzēkņiem tikšot nodrošināta iespēja turpināt apgūt profesionālās izglītības programmas atbilstoši valsts standartiem un akreditētām izglītības programmām, tāpat jaunieši pēc nepieciešamības tiks nodrošināti ar labiekārtotām vietām dienesta viesnīcā, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Rīgas Būvniecības vidusskolā pēdējo gadu laikā ievērojami samazinājies audzēkņu skaits. Pēc datiem uz 2013.gada 1.janvāri, skolā mācās tikai 288 audzēkņi, lai gan skolas ēka Krišjāņa Valdemāra ielā 163, Rīgā, paredzēta 1000 izglītojamajiem. Tādējādi mācību ēka netiek racionāli izmantota un skolai iekrājušies parādi. Lai nepieļautu nelietderīgu valsts līdzekļu izlietošanu pustukšas ēkas uzturēšanai un turpmāku parādu pieaugumu, IZM sadarbībā ar sociālajiem partneriem izvērtēja vairākus iespējamos vidusskolas reorganizācijas risinājumus un pieņēma lēmumu pievienot vidusskolu Rīgas Celtniecības koledžai.

Rīgas Celtniecības koledža papildus augstākās izglītības līmeņa studiju programmām īsteno arī profesionālās vidējās izglītības programmas būvniecības jomā. Ministrijā norāda, ka koledžā ir augsta profesionālās vidējās izglītības kvalitāte, nepieciešamā materiāli tehniskā bāze un vēlme attīstīties par būvniecības centru Rīgā, lai īstenotu dažādas būvniecības jomas izglītības programmas, tās pēctecīgi saistot ar augstākās izglītības līmeņa studiju programmām.

Tiks veidota vidusskolas likvidācijas komisija, kuras uzdevumos būs nodrošināt vidusskolas materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, kustamās mantas vērtības un saistību apjoma noteikšanu un bilancē esošās kustamās mantas, saistību, arhīva un lietvedības nodošanu koledžai, kā arī vidusskolas slēguma bilances sagatavošanu.