Ar šādu paskaidrojumu septembrī Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsūtīja informatīvas vēstules pašvaldības izglītības iestādēm, informē ziņu aģentūra LETA.

Departamenta pārstāve Indra Vilde skaidrojusi, ka vēstule nosūtīta pēc tam, kad departaments vairākkārtīgi saņēmis informāciju no Rīgas iedzīvotājiem, ka Rīgas skolu telpās tiek īstenota šāda prakse. I Vilde informēja: "Tā kā nesen sācies jaunais mācību gads, kad tiek izveidots gan stundu saraksts, gan spriests par interešu izglītību skolā, kā arī slēgti līgumi par telpu nomu un tamlīdzīgi, tad ar vēstuli departaments atgādināja par to, ka skolām ir jāseko līdzi arī tādai lietai kā skolotāju privātprakse, ja skolā tāda tiek īstenota, un tas jādara atbilstoši visiem šo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem."

Minētajā departamenta vēstulē teikts: "Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvalde vēlas Jūs informēt, ka ir saņēmusi informāciju no pašvaldības iedzīvotājiem par gadījumiem, ka Rīgas izglītības iestāžu telpas pedagogi izmanto privātstundu vadīšanai. Vēlamies Jūs informēt, ka privātstundas izglītības iestādē pedagogs var vadīt tikai tad, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmis privātprakses uzsākšanas sertifikātu un ir noslēdzis telpu lietošanas līgumu ar izglītības iestādi. Lai izglītības iestādē novērstu iespējamos pārkāpumus, izglītības iestādes direktoram lūdzam veikt pedagogu informēšanu par šo prasību. Informēšanu var veikt pedagoģiskās padomes sēdē vai informatīvajā sanāksmē, vai izdodot rīkojumu par pedagoga privātstundām izglītības iestāžu telpās un iepazīstinot izglītības iestādes pedagogus pret parakstu ar noteikto prasību."