Ziemas uzņemšana pilna laika studijās notiek profesionālo studiju programmā Arhitektūra, maģistra akadēmisko studiju programmā Arhitektūra un maģistra profesionālo studiju programmās Tehniskā tulkošana un Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana.

Tāpat uzņemšana notiek vairākās nepilna laika studiju programmās - bakalaura profesionālo studiju programmās Cilvēku resursu vadīšana, Nekustamā īpašuma pārvaldība, Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana, Uzņēmējdarbības loģistika un Uzņēmējdarbība un vadīšana, kā arī pirmā līmeņa augstākajā profesionālo studiju programmā Nekustamā īpašuma pārvaldība un maģistra profesionālo studiju programmās Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana un Ekonomika.

Reflektantiem dokumentus jāiesniedz RTU Uzņemšanas komisijā. Plašāku informāciju par uzņemšanu iespējams iegūt augstskolas mājaslapā.