Ministru kabineta noteikumu grozījumi paredz, ka no 2014.gada 1.septembra līdz 2017.gada 1.septembrim no mērķdotācijām tiks finansētas tikai tās licencētās profesionāli orientēta virziena pamatizglītības programmas, pedagoģiskās korekcijas programmas, vakara (maiņu) un neklātienes (tostarp tālmācības) vispārējās izglītības programmas, kuras tikušas īstenotas līdz 2014.gada 1.septembrim. Tādējādi būs iespējams nodrošināt to, lai nepieaug nepieciešamība pēc papildu finansējuma, kamēr tiks izstrādāts jauns pedagogu atalgojuma sistēmas modelis, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Tāpat noteikts grozījumos ietvert punktu, kas mudinātu pašvaldības no 2014.gada 1.septembra vairs neatvērt 10.klases, kurās ir mazāk par 15 skolēniem novados un 18 skolēniem republikas pilsētās. Tomēr regulējums pieļauj šādu klašu atvēršanu, ja tās līdzfinansēšanā iesaistās pašvaldība.

Grozījumi paredzēs veikt vakara (maiņu) un neklātienes vispārējās izglītības programmās piemērotā koeficienta korekciju, to samazinot no 0,8 uz 0,75. Šāds lēmums pieņemts, jo ir ļoti liels skaits skolēnu, kas, iesākuši mācības, tās nepabeidz, tādējādi neefektīvi izmantojot programmai paredzētos līdzekļus.

Noteikumu grozījumi tiks izskatīti nākamajā Ministru kabineta sēdē. Projekta tiesiskais regulējums attiecas uz aptuveni 26 800 pedagogu un 1200 izglītības iestādēm, kā arī 110 novadu pašvaldībām un deviņu republikas pilsētu pašvaldībām. Tiesiskais regulējums nosaka efektīvāku valsts budžeta līdzekļu sadali pedagogu darba samaksai un nerada papildu administratīvo slogu.