Fakultātē tiks īstenotas starptautiski akreditētas studiju programmas tehniskajā tulkošanā, kā arī e-studiju tehnoloģijās un pārvaldībā, vēsta ziņu aģetnūra LETA.

2014./2015. studiju gadā ETHF augstāko izglītību iegūs tehniskie tulkotāji visās RTU pārstāvētajās inženierzinātņu un sociālo zinātņu jomās, kā arī tiks sagatavoti augstākās kvalifikācijas speciālisti e-studiju tehnoloģiju ieviešanai uzņēmumos un mūžizglītības sistēmā.

Fakultāte izveidota, apvienojot trīs struktūrvienības - RTU Lietišķās valodniecības institūtu, Humanitāro institūtu un Tālmācības studiju centru. Fakultātes ēka atradīsies Kronvalda bulvārī 1, Rīgā.

ETHF tiks veikts pētniecības darbs tehniskajā tulkošanā un terminoloģijā, sastatāmajā valodniecībā, zinātnē lietojamā angļu valodā, jaunās tehnoloģijas svešvalodu apmācībā, e-studiju tehnoloģijās, pedagoģijā, psiholoģijā, politoloģijā, socioloģijā, komunikācijas zinātnē un filozofijā.

Līdz ar jaunās fakultātes dibināšanu jaunajā studiju gadā RTU būs deviņas fakultātes, kurās varēs apgūt 134 studiju programmas. 2014.gadā no valsts budžeta RTU tiek finansētas 7079 studiju vietas. Savukārt uzņemšanai bakalaura un koledžas līmeņa studijās 2014./2015.studiju gadā RTU ir 2192 budžeta vietas, un tas ir vairāk nekā jebkurai citai Latvijas augstskolai.