Tā uzskata Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) rektors Leonīds Ribickis, informē RTU Komunikācijas nodaļa.

Viņš uzsver, ka, sākot ar 2018.gadu, Latvijā būtu jāievieš bezmaksas augstākā izglītība. Šāds aicinājums ir iekļauts priekšlikumos, ko Latvijas Universitāšu apvienība (LUA), kuras priekšsēdētājs ir L. Ribickis, nosūtīja jaunajai valdībai tās deklarācijas veidošanas laikā.

Augstskolu likums nosaka, ka valsts dibinātajās augstskolās ik gadu finansējums pieaug ne mazāk kā par 0,25% no iekšzemes kopprodukta, savukārt Zinātnes likums paredz, ka zinātniskajai darbībai valsts ik gadu palielina finansējumu par 0,15%. Pēdējos gados, ņemot vērā taupības režīmu, šis finansēšanas princips nav ievērots. L. Ribicka vadītā LUA aicina jauno valdību pildīt minētajos likumos noteikto ikgadējo finansējuma pieaugumu, jo "ir tikai godīgi prasīt, lai likumos paredzētais atainotos arī realitātē un augstskolas varētu rēķināties ar finansējuma apjomu nākotnē," uzskata L. Ribickis.

Kā prioritāru RTU rektors akcentē arī jautājumu par zinātnes koncentrēšanos universitātēs, jo universitātes ir tā vieta, kur krāt zinātnisko potenciālu un audzināt jaunos zinātniekus. Šādā veidā universitātes efektīvāk varētu piesaistīt Eiropas Savienības (ES) finansējumu zinātniskajiem pētījumiem, kas veicinātu zinātnes attīstību valstī.

RTU rektors arī aicina jauno valdību nodrošināt līdzfinansējumu no valsts budžeta universitāšu ES fondu finansēto infrastruktūras attīstības un zinātnisko projektu īstenošanai. Patlaban augstskolām jāsedz līdz pat 25% no projekta finansējuma, ieguldot savus nopelnītos līdzekļus, jo valsts dotāciju studiju vietām nedrīkst tērēt projektos. Tikmēr, piemēram, Lietuvā valsts pilnībā nodrošina struktūrfondu līdzfinansējumu.

Savukārt kā inženiertehnisko zinātņu universitātes rektors L. Ribickis atzinīgi vērtē valdības apņemšanos veltīt pastiprinātu uzmanību eksakto priekšmetu mācīšanai skolās.