Kopš pagājušā gada, kad spēkā stājās grozījumi Izglītības likumā, kas nosaka pašvaldības un vecāku atbildības sadalījumu mācību līdzekļu finansēšanā, Tiesībsarga birojs secinājis, ka jaunie nosacījumi tiek ņemti vērā un to ievērošanas prakse ir laba un tiesiska.

Likuma grozījumi stājās spēkā pagājušā gada augustā, bet vēl pērnā mācību gada laikā birojs no vecākiem saņēma sūdzības par minēto likuma grozījumu neievērošanu, intervijā Latvijas Radio sacīja tiesībsargs Juris Jansons. "Tomēr tagad situācija ir krasi atšķirīga, jo ne tikai skolas, bet arī pašvaldības, kuras savulaik bija lielākās iebildumu paudējas, jaunos nosacījumus ievēro. Protams, ir arī mazākas pašvaldības, kas ierobežotu resursu dēļ nespēj to izpildīt, bet šādos gadījumos ir jāiesaistās valdībai un tai jāmēģina rast risinājumu," sacīja J. Jansons.

Jau ziņots, ka pagājušā gada 7.augustā stājās spēkā grozījumi Izglītības likumā, kas nosaka valsts, pašvaldības un vecāku atbildības sadalījumu mācību līdzekļu finansēšanā.

Līdz ar to vecākiem mācību grāmatas un darba burtnīcas nav jāiegādājas. Skolēnu vecākiem par saviem līdzekļiem ir jānodrošina individuālie mācību piederumi - kancelejas preces, apģērbs un apavi, atsevišķu mācību priekšmetu, piemēram, sporta, mājturības un tehnoloģiju, obligātā satura apguvei nepieciešamais specifiskais apģērbs, apavi un higiēnas piederumi, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Tikmēr pašvaldību atbildībā ir nodrošināt mācību procesam nepieciešamo uzskates līdzekļu, izdales materiālu, didaktisko spēļu, mācību tehnisko līdzekļu, mācību materiālu, iekārtu un aprīkojuma, kā arī  digitālo resursu iegādi.

Savukārt no valsts budžeta līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām tiek finansēta izglītības valsts standartiem atbilstošas mācību literatūras, pedagoga darba vajadzībām nepieciešamo metodisko līdzekļu, papildu literatūras un digitālo resursu iegāde. Mācību literatūra ir mācību grāmatas, tām pielīdzinātās darba burtnīcas un citi izglītības satura apguvei paredzēti izdevumi. Līdz ar to no valsts budžeta līdzekļiem var tikt apmaksātas tikai tās darba burtnīcas tajos priekšmetos, kur tās pilda mācību grāmatas funkcijas vai aizstāj to, piemēram, svešvalodā un sociālajās zinībās.