IZM valsts sekretāre Sanda Liepiņa pateicās iesaistītajām izglītības iestādēm un pašvaldībai par iniciatīvu un vēlmi kopīgi sadarboties skolēnu labad. "Pārmaiņas būs iespējamas tikai tad, ja ir cilvēki, kuriem ir enerģija, vēlme un redzējums, kā kopīgi darboties, meklēt sadarbības partnerus, kas ir spējīgāki," sacīja S. Liepiņa, aicinot arī citus kompetences centrus apsvērt iespējas sadarboties ar vidusskolām.

IZM Izglītības departamenta direktore Evija Papule akcentēja, ka šāda sadarbība ar profesionālās izglītības kompetences centru ļaus stiprināt vidusskolas ar mazu skolēnu skaitu, piedāvājot tajās gan vispārējās izglītības programmas, gan arī profesionālās izglītības programmas, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Abām izglītības iestādēm un pašvaldībai sadarbojoties, no šī gada 1.septembra skolēniem tiks piedāvātas profesionālās izglītības programmas, kurās tiks īstenotas darba vidē balstītās mācības. Šī pagaidām ir pirmā šāda veida sadarbība starp izglītības iestādēm.

Mazsalacas vidusskolas direktore gan atzīst, ka šāda projekta rezultāti būs redzami pēc pirmā mācību gada noslēguma. Profesionālās izglītības programmās skolēni apgūs vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetus Mazsalacas vidusskolā, bet praksi ies pie vietējiem novada uzņēmējiem, ar kuriem jau ir noslēgts sadarbības līgums un kuri izteikuši vēlmi un interesi sagatavot uzņēmumam nepieciešamo darbaspēku. Ogres Valsts tehnikums nodrošinās profesijai nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi, kā arī metodisko atbalstu. Ivana sacīja, ka ieguvēji no profesionālo programmu īstenošanas Mazsalacas vidusskolā būs skolēni un viņu ģimenes, jo apgūt izglītību tuvāk dzīvesvietai būs arī lētāk. Savukārt skolai, iespējams, pieaugs skolēnu skaits, bet vietējie uzņēmēji iegūs kvalificētus darbiniekus atbilstoši viņu vēlmēm.

I. Brante minēja, ka kopīgā sadarbībā iecerēts īstenot trīs izglītības programmas četru gadu garumā, kurās notiks darba vidē balstītas mācības un sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem.

Lai tuvinātu profesionālo izglītību darba tirgus vajadzībām, jau šajā mācību gadā vairākas profesionālās izglītības iestādes, tostarp Ogres Valsts tehnikums, īsteno duālās sistēmas elementu ieviešanu, kas paredz ciešu teorētisko mācību un reālās darba vides sasaisti. Tādējādi iesaistītajiem audzēkņiem ir iespējams veiksmīgāk apgūt darba tirgū vajadzīgās prasmes un kompetences, kā arī nepieciešamās teorētiskās zināšanas. Tikmēr uzņēmums, iesaistoties šāda mācību modeļa īstenošanā, var sagatavot darbiniekus atbilstoši savām vajadzībām.