Atbildot uz E-klases uzdoto jautājumu par skolotāju profesijas prestiža celšanu, I. Mūrniece vispirms pieminēja krasi atšķirīgo situāciju Somijā, sakot, ka tur visvairāk ciena tieši skolotājus un politiķus.

I. Mūrniece kā vienu no skolotāju profesijas prestiža veicināšanas iespējām nosauca pedagogu atalgojuma jaunās sistēmas izstrādi. Tāpat viņa minēja “cilvēcisko attiecību” nozīmi, lai tad, kad jaunais skolotājs ienāk klasē ar mazliet trīcošām rokām, sabijies, jaunieši neizsistu vēlmi viņam strādāt skolā. Viņa uzskata, ka jaunie skolotāji ir “visjaukākie”, turklāt gatavi ar savām klasēm doties vairāku dienu ekskursijās un īstenot trakas idejas.

Viņasprāt, būtu svarīgi panākt, lai skolotāji, kuri absolvējuši Iespējamās misijas programmu, paliek strādāt skolās un turpina jauniešiem sniegt pozitīvo dzīves skatījumu.

I. Mūrniece ar labu vārdu atcerējās arī savus skolotājus, piebilstot, ka skolotāji ir tie, kuri veido sabiedrību un “ieliek vislabākos pamatus”. Sarunas beigās viņa pie jauniešiem vērsās ar ieteikumu: “Neizsitiet saviem skolotājiem dzīvesprieku un strādātprieku! Mīliet savus skolotājus!”