Jaunieši, kuri piedalīsies pilotprojektos, mācoties kādā no profesionālajām izglītības iestādēm, varēs paralēli apgūt izvēlēto profesiju praksē konkrētā uzņēmumā. Tikmēr uzņēmums, iesaistoties šāda mācību modeļa īstenošanā, varēs sagatavot darbiniekus atbilstoši savām vajadzībām, samazinās risku pieņemt darbā nepiemērotu darbinieku, jo praktikanta zināšanas un prasmes būs jau pārbaudītas un jaunais darbinieks kolektīvā iejuties, zinās tā vērtības, tradīcijas un kultūru vēsta laikraksts Latvijas Avīze.

12. septembrī Jelgavā notika svinīga pirmā trīspusēja līguma parakstīšana starp autobusu ražošanas uzņēmumu Amo Plant, Jelgavas Tehnikumu un 15 jauniešiem, vecumā no 17 – 25 gadiem, kuriem pilotprojekta ietvaros būs iespēja viena mācību gada laikā iegūt profesionālo autoatslēdznieka kvalifikāciju, paralēli studijām praktizējoties Amo Plant autobusu ražotnē.

Pirmajā semestrī puiši apgūs autobūves teoriju Jelgavas Tehnikumā, bet otrajā darbosies uzņēmuma rūpnīcā. Gan teorijas apguves, gan prakses laikā nākamie speciālisti strādās ciešā saskarē ar rūpnīcas speciālistiem, un visticamāk jau prakses noslēdzošajā daļā jaunieši būs sagatavoti darbam konkrētos montāžas posteņos.

Sekmīgākie audzēkņi saņems Eiropas Sociālā fonda stipendiju līdz 80 latiem mēnesī, bet uzņēmums apņēmies centīgākajiem par kvalitatīvi izpildītu darbu maksāt arī algu.

"Izjūtam vajadzību pēc jauniem speciālistiem un šī sadarbība ir laba iespēja nevis vienkārši mācīt autoatslēdzniekus, bet jau sagatavot viņus darbam konkrētā rūpnīcā. Mūsu autobuss pēc uzbūves ir ļoti sarežģīts, tāpēc nepieciešamas specifiskas zināšanas. Šī nu ir iespēja mums nodrošināties ar darbiniekiem, savukārt students tiek pie savas pirmās darba vietas," atzīst Amo Plant Komunikācijas direktors Igors Graurs.

Vēl praksē balstītu mācību ieviešanas pilotprojektus šajā mācību gadā uzsāka īstenot PIKC Rīgas Valsts tehnikums, Ventspils tehnikums, Ogres tehnikums un Valmieras Profesionālā vidusskola. Ja būs audzēkņu interese, pilotprojektu izglītības programmā Koksnes materiāli un tehnoloģijas, kvalifikācijā – kokapstrādes iekārtu operators, no šā gada 1. oktobra plāno uzsākt Smiltenes tehnikums sadarbībā ar pieciem kokapstrādes uzņēmumiem.