To laikā reflektantiem būs jānokārto fiziskās sagatavotības pārbaude, vērīguma un atmiņas pārbaudes tests, kā arī psiholoģiskais tests, vēsta ziņu aģentūra LETA. Reflektants, kurš būs sekmīgi izturējis minētās pārbaudes, tiks nosūtīts uz Iekšlietu ministrijas Centrālo medicīniskās ekspertīzes komisiju.

Reflektantam koledžā jāiesniedz iesniegums, anketa, autobiogrāfija, vidējo izglītību apliecinošu dokumentu un sekmju izrakstu kopijas, centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas pēc to saņemšanas, raksturojums no pēdējās darbavietas vai mācību iestādes, ģimenes ārsta izsniegts izraksts par dzīves laikā pārciestajām slimībām, trīs fotogrāfijas, valsts valodas prasmes apliecības kopija, ja izglītība nav iegūta valsts valodā līdz 2012.gada 1.janvārim, kā arī dokuments, kas apliecina pieteikšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrācijas mācībām klātienē apmaksu saskaņā ar Valsts policijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādi.

Valsts policijas koledža sagatavo vidusskolas absolventus dienestam Valsts policijā arodizglītības programmā "Policijas darbs" ar kvalifikāciju - ierindas sastāva policists. Mācību ilgums ir viens gads, tās tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem.

Izglītojamajiem, kuri mācās arodizglītības programmā "Policijas darbs" klātienē, mācību laikā tiek maksāta darba alga un pēc izglītības programmas absolvēšanas tiek garantēta darba vieta Valsts policijā.

Tiesības pieteikties mācībām ir LR pilsoņiem, kuri līdz iestājpārbaudījumu sākumam sasnieguši 18 gadu vecumu un nav vecāki par 40 gadiem, pēc savām psiholoģiskajām īpašībām, fiziskās sagatavotības, veselības stāvokļa un, pamatojoties uz Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumu, atbilst prasībām dienestam Valsts policijā.

Plašāka informācija pieejama Valsts policijas koledžas mājaslapā www.policijas.koledza.gov.lv.