Drošības nedēļas laikā VISC aicina aktualizēt jautājumus par fizisko un psihoemocionālo veselību, personisko un citu cilvēku veselību un drošību skolā, ceļā uz skolu un arī ārpusskolas aktivitātēs, vēsta ziņu aģentūra LETA. "Veselība un drošība par vērtībām var kļūt tikai tad, ja teorētiskās zināšanas apstiprinās drošā uzvedībā, atbildīgā rīcībā un veselību apliecinošos paradumos ikdienā," akcentē VISC.

VISC mājaslapā atrodama informācija par reģionālajiem semināriem Rīgā, Ventspilī, Rēzeknē, Valmierā, Cēsīs un Dobelē skolu administrācijas pārstāvjiem un skolotājiem par drošu un veselīgu skolas vidi. Pirmais seminārs Drošības nedēļas laikā, 24.septembrī, notiks Rīgā.

VISC piedāvā drošības nedēļas aktivitātēs izmantot jaunākos izstrādātos atbalsta materiālus par veselību un drošību Ko darīt, ja…? un Vesels un drošs - ikdiena tev apkārt, kā arī vides spēli Vesels un drošs.

Nolikumu un informāciju par plānotajām drošības nedēļas aktivitātēm VISC izplatījis izglītības pārvalžu pirmsskolas speciālistu un sākumskolas skolotāju metodisko apvienību vadītāju semināros, kā arī tie atrodami centra mājaslapā.