Lai gan Latvijā jauno studentu skaits ir samazinājies, Ventspils Augstskolai ir izdevies reflektantu skaitu saglabāt līdzīgu kā iepriekšējos gados. Jau ir beigusies līgumu parakstīšana pēc studiju pieteikumu iesniegšanas vienotajā uzņemšanas sistēmā, tomēr no šodienas Ventspils Augstskolā sāksies papildus uzņemšana studijām 2014./2015. mācību gadā, kas ilgs no 4. līdz 25.augustam, vēsta ziņu aģentūra LETA. Piesakoties studijām, iespējams pretendēt gan uz valsts budžeta vietām, gan uz maksas studiju vietām Datorzinātņu, Elektronikas un Juridisko tekstu tulkošanas studiju programmās, informēja Inta Libkovska, Ventspils Augstskolas speciāliste sabiedrisko attiecību jautājumos.

Studējot Venstpils Augstskolā, ir iespēja pretendēt uz kādu no vairākām stipendijām, kuru mērķis ir veicināt studentu aktivitāti dažādās darbības sfērās - gan akadēmiskajā darbībā, gan pētniecībā, gan sabiedriskajā darbā. Ventspils Augstskola ir ieviesusi obligāto prasību vairākās studiju programmās, kas nodrošina studentiem iespēju integrēties darba tirgū un arī darba devēji ir to novērtējuši, sniedzot iespēju pēc prakses beigām darbu turpināt, ja students ir spējis sevi pierādīt kā kvalificētu darbinieku.

Ventspils Augstskola piedāvā iespēju studēt šādās studiju programmās:

Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

• Bakalaura studiju programma Biznesa vadība

• Bakalaura studiju programma Vadībzinātne

• Maģistra studiju programma Uzņēmējdarbības vadība

• Doktorantūras studiju programma Biznesa vadība

Informācijas tehnoloģiju fakultāte

• Bakalaura studiju programma Datorzinātnes (studiju programma gan latviešu, gan angļu valodā)

• Bakalaura studiju programma Elektronika

• Maģistra studiju programma Datorzinātnes (studiju programma gan latviešu, gan angļu valodā)

• Maģistra studiju programma Elektronika

Tulkošanas studiju fakultāte

• Bakalaura studiju programma Tulkošana angļu-latviešu-krievu/vācu valodā

• Bakalaura studiju programma Tulkošana vācu-latviešu-krievu/angļu valodā

• Bakalaura studiju programma Valodas un starpkultūru komunikācija

• Maģistra studiju programma Juridisko tekstu tulkošana

• Doktorantūras studiju programma Valodniecība