Stipendijām varēs pieteikties līdz 24.martam, aizpildot elektronisku pieteikumu anketu tīmekļa vietnē www.fonds.lv. Pērn stipendijas ieguva 19 motivēti LU pirmā kursa studenti, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Stipendija Ceļamaize domāta 12.klases absolventiem, kam ir izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba.

Savukārt Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas stipendija ir paredzēta 12.klases skolēniem, topošajiem LU 1.kursa pamatstudiju programmu studentiem, kuriem ir labas sekmes mācībās, ir nepietiekams materiālais nodrošinājums studijām un kuri ir aktīvi sabiedriskajā dzīvē.

Stipendijas apmērs ir 2200 eiro studiju gadā, ko var izmantot gan mācību maksas, gan ikdienas tēriņu segšanai - dzīvošanas izdevumiem un sevis intelektuālai pilnveidei.

Elektroniskajā anketā, kas jāaizpilda abu stipendiju pretendentiem, klāt jāpievieno noteikta parauga CV, 11.klases liecība (skenēta) un 12.klases 1.semestra liecība (skenēta), rekomendācija no vidusskolas direktora (skolotāja) vai ārpusskolas un interešu izglītības iestādes vadītāja (skenēta), kā arī jāpievieno citi dokumenti, kas varētu palīdzēt iegūt stipendiju.

Savukārt, piesakoties Petkevičs piemiņas stipendijai, nepieciešams pievienot arī rekomendāciju no pašvaldības sociālā darbinieka (skenētu), izziņu no sociālā dienesta, kas apliecina ģimenes kopējo ienākumu līmeni vai apgrūtinātu sociālo stāvokli (skenētu).