Skolas kapacitāte papildināta ar papildus 14 klašu telpām. Projekta gaitā arī iegādātas ergonomiskas mēbeles, kā arī papildināts IKT un dabaszinātņu mācību priekšmetu aprīkojums. Kopējās skolas modernizācijas projekta izmaksas 3,2 miljoni EUR, no kuriem 2,3 miljoni EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.