Tajā mūziķis Edgars Bāliņš un TV personība Renārs Zeltiņš, salīdzina dažādus videi draudzīgus transporta veidus virzienā no Rīgas uz Siguldu un atpakaļ. 

Ilgtspējīga un videi draudzīga transporta attīstībai, dažādiem mobilitātes punktiem īpaši  dzelzceļa stacijām, elektroautomobīļu uzlādes stacijām un valsts autoceļu sakārtošanā tiek ieguldīti ES fondu līdzekļi. Sabiedriskā transporta tīkla uzlabošanā liela loma ir videi draudzīgiem autobusiem un vilcieniem ar papildu ērtībām,  drošības uzlabošanai uz ceļiem un stratēģiskai maršrutu plānošanai. Video dalībnieki parodē ikdienā redzēto par velosipēdu un autobraucēju attiecībām, lai aicinātu ikvienu jaunieti būt kā kritiskajai masai un kopā veidotu videi draudzīgu pārvietošanās sistēmu, kurā valdītu savstarpēja cieņa.