Katra mācību gada noslēgumā suminām klases, kas, salīdzinot klases vidējo atzīmi pirmā semestra beigās un otrā semestra noslēgumā, panākušas vislielāko izaugsmi. Vakar, 12. jūnijā, Kino Citadele notika šīgada konkursa noslēguma pasākums, uz kuru bija sabraukušas 27 klases – pirmo trīs vietu ieguvējas katrā klašu grupā no 4. līdz 12. klasei. Kopumā, pārvarot konkursa kvalifikācijas kārtu, kurā klases vidējai atzīmei bija jābūt vismaz seši, Mēs varam labāk! šogad sacentās 5483 klases no visas Latvijas.

Noslēguma pasākumu, konkursa uzvarētāju un viņu skolotāju sveikšanu vadīja Arstarulsmirus, kuru agrāk pazinām kā mūziķi Gustavo. "Novēlu jums vienmēr censties, jo vienmēr pēc tam esam lepni – jā, es varu un varēšu arī nākamreiz! Caur centību mēs ejam uz to nākotni, kurā esam labāki, stiprāki, zinošāki!" viņš sacīja skolēniem. E-klases redaktore Dita Lapsa uzsvēra, ka mācību sasniegumus skolēniem būtiski palīdzējis kaldināt arī skolotāju un vecāku atbalsts, savukārt Skolas Dienas redaktore Diāna Kārkliņa atzina, ka visvairāk iepriecina tas, ka skolēni pierādījuši sev un citiem, ka spēj pacīnīties par panākumiem – gan katrs atsevišķi, gan kopā ar klasesbiedriem.

Mēs varam labāk! uzvarētāji labi zina, kādu gandarījumu var dot pacenšanās, saņemšanās un sekmju uzlabošana. Pie gandarījumiem noteikti pieskaitāms arī noslēguma pasākums – tajā klases tika pie vērtīgām balvām, mielojās ar konkursa atbalstītāju sarūpētajām sviestmaizēm un kopīgi noskatījās filmu Melnā feja Malefisenta. Uz tikšanos jaunajā mācību gadā!

***

Laureāti

4. klases

1. J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas 4.b (audz. Inta Treilība)

2. Cesvaines vidusskolas 4.b (audz. Inese Mickeviča)

3. Salaspils 2. vidusskolas 4.b (audz. Jeļena Averina)

5. klases

1. Puškina liceja 5.b (audz. Larisa Roškova)

2. Majoru vidusskolas 5.a (audz. Gita Strazdiņa)

3. Barkavas pamatskolas 5. (audz. Inese Kolna)

6. klases

1. Āgenskalna sākumskolas 6.a (audz. Maija Apīne)

2. Grobiņas pamatskolas 6.c (audz. Ineta Lapiņa)

3. Vecumnieku vidusskolas 6.a (audz. Natālija Čudare)

7. klases

1. Gulbenes vidusskolas 7.b (audz. Daiga Tipāne)

2. Olaines 1. vidusskolas 7.b (audz. Māris Auzāns)

3. Rojas vidusskolas 7.a (audz. Kristīne Afanasjeva)

8. klases

1. Jūrmalas Alternatīvās skolas 8. (audz. Līga Gžibovska)

2. Lizuma vidusskolas 8. (audz. Anita Kostigova)

3. Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 8.1 (audz. Evija Puriņa)

9. klases

1. Rudzātu vidusskolas 9. (audz. Iveta Kārkle)

2. Rugāju novada Eglaines pamatskolas 9. (audz. Anita Stalidzāne)

3. Virbu pamatskolas 9. (audz. Dana Šteinberga)

10. klases

1. Mērsraga vidusskolas 10. (audz. Daiga Krugaļauža)

2. Vecumnieku vidusskolas 10.a (audz. Anda Kuzma)

3. Talsu Valsts ģimnāzijas 10.a (audz. Aija Balode)

11. klases

1. Privātās vidusskolas Patnis 11. (audz. Inta Lemešonoka)

2. E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 11.b (audz. Daina Černomirdina)

3. Privātās vidusskolas Klasika 11.b (audz. Tatjana Vinokurova)

12. klases

1. Vaboles vidusskolas 12.a (audz. Anita Šalkovska)

2. Kaunatas vidusskolas 12.a (audz. Eļa Astiča)

3. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 12.a (audz. Aija Krompāne)

***

Paldies!

Konkursa rīkotāji pateicas visiem, kas atbalstīja noslēguma svinības.

Paldies Kino Citadele par laipno uzņemšanu un FF Foods par Lango maizītēm!

Savas balvas konkursa laureātiem dāvināja:

Paldies par svinību dienas cienastu arī: