Saskaņā ar izstrādāto mācību programmu 1.s klases skolēni no 1. līdz 6.klasei pilnā apjomā apgūs vispārizglītojošās programmas priekšmetus, bet atšķirībā no citiem skolēniem katru dienu sāks ar sporta nodarbību un arī pēc mācību stundām atbilstoši sezonai dosies uz vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbībām - vieglatlētiku, slēpošanu, skrituļošanu, peldēšanu vai citām. Interešu izglītības nodarbību vadīšanai tiks pieaicināti profesionāli sportisti, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Tāpat bērniem būs iespēja klātienē vērot dažādu profesionālo sportistu dalību sacensībās, bet vasarā skolēni piedalīsies sporta nometnēs. Mācības "s" klasē varēs apvienot ar pagarinātās dienas grupas apmeklēšanu un citām interešu vai profesionālās ievirzes izglītības nodarbībām.

Ņemot vērā pastiprināto fizisko slodzi, sporta novirziena klases skolēniem tiks nodrošinātas gan brokastis, gan launags. Paredzams, ka izmaksas par šīm ēdināšanas reizēm līdz 30 eiro apmērā mēnesī būs jāsedz skolēnu vecākiem.

Plānots, ka, beidzot sākumskolu, fiziski vislabāk sagatavotākajiem skolēniem būs iespēja mācības turpināt vispārizglītojošo skolu 7.klasēs un Siguldas Ziemas akadēmijas programmā, kas sagatavos nākamos Latvijas ziemas sporta veidu olimpiešus. Skolēniem, kuri tiks uzņemti Ziemas akadēmijā, būs iespēja saņemt finansiālu atbalstu sporta aktivitātēm un nepieciešamības gadījumā mācīties pēc individuālās mācību programmas, lai atliktu laiks sportiskajām aktivitātēm. Atbalsta sistēmu talantīgākajiem jaunajiem sportistiem plānots ieviest jau no nākamā mācību gada.

Pieteikt pirmklasniekus 1.s klasē var gan tie vecāki, kuri jau savus bērnus paguvuši pieteikt 1.klasē, gan tie, kuri savu izvēli vēl nav izdarījuši. Pieteikšanās Siguldas pilsētas vidusskolas 1.s klasei sāksies no 6.maija. Vecākiem, kuri vēlas bērnus pieteikt sporta novirziena klasē, jādodas uz Siguldas pilsētas vidusskolu, Kronvalda ielā 7, līdzi ņemot bērna dzimšanas apliecību. Sīkāka informācija pieejama pie Siguldas pilsētas vidusskolas direktores Ņinas Balodes pa tālruni 29375640.

Siguldas pilsētas vidusskola informē, ka 5.jūnijā plānota sanāksme, kurā nākamo pirmklasnieku vecāki tiks informēti par mācībām izglītības iestādē un 1.s klasē.

Ideja par šādas klases izveidošanu radusies Siguldas novada domes priekšsēdētājam Uģim Mitrevicam, gūstot iedvesmu no Siguldas olimpiešiem, īpaši brāļiem Dukuriem un Šiciem, kā arī SIA "Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda"" valdes priekšsēdētāja Daiņa Dukura iniciatīvas veidot Ziemas akadēmiju.

"Siguldas novada pašvaldība ir pieņēmusi vēsturisku lēmumu - izaudzināt Latvijas nākamos olimpiešus, tādēļ no šī gada 1.septembra Siguldas pilsētas vidusskolā tiks atvērta sporta novirziena 1.s klase, kuras skolēniem būs vairāk sporta stundu un aktīvas interešu izglītības nodarbības, lai attīstītu fiziskās dotības un sekmētu vispusīgu attīstību," skaidro U. Mitrevics, piebilstot, ka, ņemot vērā nepieciešamos laika un finanšu resursus, ir tikai likumsakarīgi jau šobrīd domāt par profesionālo sportistu pēctecību un šim mērķim efektīvi izmantot visu Siguldas novada sporta infrastruktūru.

Dainis Dukurs savukārt norāda: "Mēs esam apzinājušies Latvijas izglītības sistēmas problēmu - skolēnu fiziskās sagatavotības prasības ir minimālas, tādēļ, lai Latvijai būtu iespēja pēc 12 gadiem izcīnīt olimpiskās medaļas, ir nepieciešamas papildu investīcijas un nopietns darbs ar jauniešiem, attīstot viņus fiziski. Aktīvas sporta stundas jau no 1.klases sniegs iespēju topošajiem Latvijas sportistiem apzināties savus talantus, izkopt prasmes un sasniegt izcilus rezultātus dažādos sporta veidos. Arī tad, ja skolēni izlems neturpināt profesionālo karjeru sportā, viņi būs ieguvēji, jo būs aktīvi, vispusīgi un fiziski veseli."