Konkurss notiks 2013./2014.mācību gadā, lai veicinātu videi kaitīgo preču atkritumu savākšanu un pārstrādi, palīdzot pasargāt vidi no potenciāla piesārņojuma. Izlietoto bateriju vākšana izglītības iestādēs norisināsies līdz 2014.gada februāra beigām, informēja SIA Zaļā josta mārketinga vadītāja Laima Kubliņa.

Konkursa mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu izpratni par izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi un rosināt bērnus caur praktisku darbību ikdienā samazināt apkārtējās vides piesārņojumu ar videi bīstamiem atkritumiem.

Lai piedalītos izlietoto bateriju vākšanas konkursā, izglītības iestādēm līdz 31.decembrim ir jāreģistrē savas izglītības iestādes dalība Zaļās jostas mājaslapas sadaļā Bateriju vākšanas konkurss. Pēc reģistrācijas izglītības iestāžu uzdevums ir turpināt vākt izlietotās baterijas, kas vairs nav derīgas lietošanai.

Visas konkursā savāktās baterijas tiks nogādātas otrreizējai pārstrādei, sekmējot vērtīgu resursu atgūšanu un mazinot videi kaitīgu preču radīto potenciālo apdraudējumu dabai.

Bateriju vākšana izglītības iestādēs norisināsies līdz pat nākamā gada februārim. Konkursa noslēgumā notiks apbalvošana, kad tiks sveiktas ne tikai trīs Latvijas izglītības iestādes, kas būs savākušas vislielāko izlietoto bateriju daudzumu uz vienu izglītības iestādes audzēkni, bet arī trīs izglītības iestādes, kam būs izdevies pārspēt citus konkursa dalībniekus kopējā savākto bateriju apjomā.