Jautājumi būs par lasīšanu, matemātiku, dabaszinātnēm, finanšu pratību un globālo kompetenci. Globālā kompetence “OECD PISA 2018” pētījumā ir inovatīva satura joma. Šī jaunā moduļa ietvaros  pirmoreiz tiks novērtēta skolēnu kompetence attiecībā uz starpkultūru jautājumu risināšanu, atvērtību mijiedarbībai ar dažādu kultūru pārstāvjiem, citu cilvēku uzskatu izpratni un novērtēšanu, globālām ilgtspējīgas attīstības un labklājības problēmām.

Par pētījuma norisi, būtību un nozīmi vairāk skatieties sižetā: