Kursa izstrādei un ieviešanai būs nepieciešams 540 550 eiro. Skolēniem plānots mācīt par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem, vēsta ziņu portāls TVNET.

Lai īstenotu kursa ieviešanu, nepieciešams izstrādāt kursa saturu, mācību un metodiskos līdzekļus un nodrošināt pedagogu profesionālo pilnveidi. Mācību plānots pakāpeniski sākt ieviest no 2015. līdz 2018.gadam.

Pirmsskolā plānots mācīt par ikdienā iespējami bīstamās situācijām, drošu uzvedību izglītības iestādē, mājās, uz ielas, uzturoties dabā, evakuāciju no izglītības iestādes.

Pamatizglītības 1.-4.klasēs plānots pievērst uzmanību ikdienā iespējamām bīstamām situācijām, drošai uzvedībai izglītības iestādē, mājās, transportā, uz ielas, uzturoties dabā, kā arī ēvakuācijai no izglītības iestādes.

Pamatizglītības 5.-9.klasēs plānots mācīt par rīcību dažādu apdraudējumu gadījumos, rīcību, dzirdot trauksmes signālu, evakuācija no izglītības iestādes, pirmās palīdzības sniegšanu, valsts iestāžu dienestiem, kas veic katastrofu pārvaldīšanu, veselības un sporta izglītības jautājumiem, kā arī dzimumu līdztiesību un morāli.

Vidusskolā 10.-12.klasēs un profesionālās izglītības iestādēs plānots kursa saturu veidot par valstī iespējamām katastrofām un to sekēm, civilās trauksmes un apziņošanas sistēmu, evakuācija no izglītības iestādes, vispārējiem evakuācijas pasākumiem katastrofas gadījumā, individuāliem aizsardzības līdzekļiem katastrofas gadījumā, pirmās palīdzības sniegšanu, valsts civilās aizsardzības sistēmas struktūru, organizāciju un vadību, iedzīvotāju tiesībēm un pienākumiem civilajā aizsardzībā, terorismu un tā izpausmem, veselības un sporta izglītības jautājumiem, dzimumu līdztiesību un morāli, ciilvēku ekspluatācijas formām – prostitūciju, cilvēku tirdzniecību, fiktīvajām laulībām.