"Vadītājiem būs dubults darbs - būs jāstrādā gan ar īsto finansējumu, tas ir, jāskaita un jāmaksā algas skolotājiem, gan būs jāstrādā ar jaunā finansējuma modeli," aģentūrai LETA skaidroja Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas (LIVA) prezidenta pienākumu izpildītājs Aleksandrs Dementjevs.Dementjevs, norādot, ka LIVA pieprasīs papildu samaksas piešķiršanu par plānošanas dokumentu izstrādi, kas nepieciešami, aprobējot jaunos finansējuma modeļus.

Viņš norādīja, ka Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) līdzekļus šādam mērķim ir jāspēj sameklēt. "Skolu vadības papildu darbs ir ļoti nozīmīgs un ir domāts Latvijas izglītības tālākai attīstībai," turpināja A. Dementjevs.

Lai gan LIVA vēl nav secinājusi, kurš no modeļiem, viņuprāt, būtu labāks, jo līdz šim IZM nav piedāvājusi finanšu aprēķinus, asociācija ir nobažījusies, ka modelis, kas paredz pāreju uz pilnu darba slodzi, varētu palielināt darba apjomu, darba samaksu paturot nemainīgu.

Turklāt šī modeļa ieviešana paredzētu līgumu starp skolu un pedagogu grozīšanu. Pašlaik līgumos norādīts, ka pedagogu darba alga tiek aprēķināta, balstoties uz esošo tarifikāciju, kurā precīzi uzskaitītas skolotāja veicamais darbs, kontaktstundas, papildu veicamais darbs utt. Tomēr jaunajos līgumos būtu jānorāda attiecīgais darba stundu skaits, par kuru pedagogam tiek maksāts.

A. Dementjevs norādīja, ka darbs pie jaunā modeļa būtu krietni sarežģītāks. Savu nostāju LIVA paudīs augusta otrajā pusē, kad IZM būs veikusi finanšu aprēķinus abiem modeļiem, no tā varēs secināt, kurš no modeļiem ir pieņemamāks.

"Ja izrādīsies, ka jaunais modelis ir ļoti labs un tas apliecina skolotāju veikto darbu, skolotāji būs beidzot pielīdzināti visiem pārējiem darba darītājiem, turklāt sabiedrībā neveidosies viedoklis, ka skolotāji par 20 darba stundām saņem tādu pašu algu, ko citi par 40 stundām, tad tas būs tā vērts," sacīja A. Dementjevs.

IZM izstrādājusi divus jaunus pedagogu darba samaksas modeļus. Viens no tiem ir esošā modeļa "Nauda seko skolēnam" pilnveide, bet otrs modelis paredz pāreju uz 36 vai 40 stundu darba nedēļu, atsakoties no šobrīd izmantotās tarifikācijas. IZM sola līdz augusta vidum veikt nepieciešamos finanšu aprēķinus abiem modeļiem, pēc kā tiks sasaukta darba grupas sēde, kas spriedīs par modeļu atbilstību un lietderību.