Tāpat, nēsājot smagu skolas somu, skolēns lieki izsmeļ spēkus, kas noderētu mācībās un brīvajā laikā. 2010.gadā Sporta medicīnas valsts aģentūras veikts pētījums atklāj, ka tikai trim procentiem vispārizglītojošo skolu audzēkņu ir nevainojama stāja. Savukārt Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas un antropoloģijas institūta speciālisti secinājuši, ka trim no pieciem skolas vecuma bērniem ir nepieciešama stājas korekcija, bet katram piektajam konstatēta kāda nopietnāka skeletomuskulārā saslimšana. Nepareiza un pārāk smagas skolas somas nēsāšana kopā ar citiem nelabvēlīgiem apstākļiem ir viens no minēto problēmu galvenajiem iemesliem, vēsta portāls Par likumu un valsti.

Laba soma – stingra un viegla

Vecāki bērnam bieži vien izvēlas vai nu ļoti pamatīgu somu ar daudziem stiprinājumiem, domājot par tās izturīgumu un spēju pasargāt grāmatas no saburzīšanās, vai gluži pretēji – nopērk vieglu un nesaturīgu somu, skaidro Rīgas 64.vidusskolas sākumskolas skolotāja Elīna Frīdmane. Pirmajā gadījumā soma nereti ir ļoti smaga pati par sevi, bet otrajā – neatbilst pareizas bērna stājas veidošanās nosacījumiem un pakļauj grāmatas salocīšanās riskam.

Tukšai skolas somai nevajadzētu būt smagākai par vienu kilogramu, tomēr, lai ietilpinātu sevī standarta mācību grāmatas, tai jābūt vismaz A4 formāta lielumā. Nevajadzētu aizrauties ar daudziem nodalījumiem, lai katram priekšmetam būtu sava vieta un neveidotos nekārtība, jo arī tas rada lieku svaru.

Nosveriet un pārbaudiet somu

Raudzīties, lai skolēna nesamais nav viņam par smagu, saskaņā ar pašsaprotamu morāli un bērnu tiesību aizsardzības normām, ir vecāku pienākums. Ministru kabineta noteikumi Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm precīzi nosaka maksimāli pieļaujamo skolas somas svaru visās skolēnu vecuma grupās:

izglītojamajiem, kuri ir jaunāki par 9 gadiem, — 2,5-3,5 kg;

9-11 gadus veciem izglītojamajiem — 3,5-4 kg;

12-13 gadus veciem izglītojamajiem — 4-4,5 kg;

14-15 gadus veciem izglītojamajiem — 4,5-5 kg;

16 gadus veciem un vecākiem izglītojamajiem — 5 kg un vairāk.

Ja skolēnam jau ir stājas problēmas, iespējams, viņa skolas somas svaram jābūt ievērojami mazākam par valdības noteikto maksimāli pieļaujamo. Vajadzības gadījumā jākonsultējas ar bērnu ārstu.

Ņemot vērā, ka skolēna svars var neatbilst bērna vecumam, noderēs vēl kāds princips: piepildītas mugursomas svaram nevajadzētu pārsniegt 10% no bērna svara.

Taisnu muguru un nekādus liekus priekšmetus

Mugursoma ir jānesā uz abiem pleciem, turklāt tai jāatrodas apmēram 5 cm zem plecu līmeņa un ne vairāk kā 10 cm zem vidukļa līmeņa. Jāievēro, ka mugurai jābūt taisnai, nekādā gadījumā nedrīkst saliekties uz priekšu.

Ja skolas soma izrādās par smagu, pirmais ieteikums ir pārliecināties, vai tajā nav lēvenis lieku priekšmetu. Pētījumi liecina, ka bieži vien līdz pat trešdaļai skolēna somas svara veido ar mācībām nesaistīti priekšmeti – dažādas rotaļlietas, spēļu konsoles, uzkodas, gāzēti dzērieni un citas lietas. Ir arī bērni, kuri somā pastāvīgi nēsā līdzi teju visu mācību priekšmetu grāmatas ar pārliecību: man viss vienmēr ir līdzi.

Pārbaudes ar svariem liecina, ka somas smagums vienas klases skolēniem vienā un tajā pašā dienā var atšķirties par kilogramu un vairāk. Tātad tas, vai skolēns regulāri pārstiepjas, lielā mērā ir atkarīgs no viņa paša un vecāku attieksmes.

Var vērsties arī pēc palīdzības

Ja tomēr pēc visa liekā satura izņemšanas skolēna soma vienalga ir smagāka par viņa vecumam noteikto normu, nekas cits neatliek, kā ar šo problēmu vērsties pie klases audzinātājas vai skolas vadības. To ir iespējams darīt gan individuāli, gan ar vecākus pārstāvošu institūciju – klases vai skolas vecāku padomes – starpniecību.

Ministru kabineta noteikumi paredz: lai skolēna somas svars nepārsniegtu maksimāli pieļaujamo, izglītības iestāde veicina iespēju izglītojamajiem glabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē, taču šī norma nav obligāta, bet tikai rekomendējoša, tādēļ ne visas skolas nodrošina iespēju daļu grāmatu, sporta inventāru vai vizuālās mākslas piederumus uzglabāt skolā.

Ja skolā nav individuālo skapīšu, iestādes vadību vajadzētu aicināt plānot mācību stundas tā, lai vienai dienai paredzēto mācību līdzekļu nebūtu pārāk daudz. Piemēram, neieplānot sporta un vizuālās mākslas nodarbības vienā dienā.

Ja visas iespējas vienoties par kaitīgās slodzes novēršanu skolā izsmeltas un nav devušas rezultātu, vecāki var apsvērt vēršanos Veselības inspekcijā, kuras kompetencē ir minēto Ministru kabineta noteikumu ievērošanas kontrole izglītības iestādēs.