Angļu valodas prasmju nodarbībās izaugsme ir 9%, darbā ar tekstu un informācijas apstrādi un analīzi – 14%, pētniecības prasmēs – 19%, bet matemātikā – 16%: šādu rezultātu, noslēdzoties sestajai Iespējamās misijas Vasaras skolai (VS), uzrādīja tās dalībnieki, vēsta Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai.

Vasaras skola bija veidota kā dienas nometne, kuras mērķis bija pilnveidot, attīstīt un nostiprināt skolēnu patstāvīgās mācīšanās prasmes. Katru dienu rīta pusē gan telpās, gan brīvā dabā notika mācību nodarbības, dienas otrajā pusē sadarbībā ar biedrību kusT, skolēni attīstīja savus talantus dažādās interešu izglītības nodarbībās.

Skolotāji mācību nodarbības veidoja ļoti pārdomāti, lai bērnos raisītu interesi un pārliecību, ka viņi var būt sekmīgi. Skolēnu sniegums un izaugsme tika vērtēti katrā nodarbībā. Dabaszinībās izaugsme tika mērīta, salīdzinot skolēna sniegumu, veicot eksperimentus VS sākumā un beigās. Matemātikā, uzsākot dalību VS, skolēni pildīja diagnostikas darbu, bet pēdējā mācību dienā – noslēguma pārbaudes darbu.

Skolēni kā lielāko ieguvumu no VS min to, ka ieguvuši jaunas zināšanas vai nostiprinājuši esošās, jūt lielāku pārliecību par sevi, kā arī gatavību paust savu viedokli un spēju sadarboties ar citiem.