Lai radītu izglītojamiem iespēju padziļināt savas zināšanas izvēlētajā zinātnes nozarē, iepazīties ar jaunākajiem sasniegumiem zinātnē un sniegt ievirzi turpmākās profesijas izvēlē, Valsts izglītības satura centrs 2017.gada 18.februārī Latvijas Universitātes Datorikas fakultātē (Raiņa bulvārī 19, Rīgā) organizē semināru, kurā jaunieši lekcijās un praktiskajās nodarbībās tiks iepazīstināti ar lielajiem datiem un modernajām datu bāzēm, atvērtajiem datiem un semantisko tīmekli, kā arī – uzzinās par sensoru programmēšanu un prototipēšanu, interneta serveri un citām aktualitātēm datorikā.

Seminārs plānots no pulksten 11.00 līdz 16.00.

Semināram aicināti pieteikties 10.-12.klašu izglītojamie līdz 2017.gada 9.februārim, aizpildot anketu.

Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, dalība seminārā tiks apstiprināta pieteikšanās kārtībā. Ja Jūsu dalība seminārā ir apstiprināta, taču ierasties nav iespējams, lūdzu, informēt projekta asistenti Beāti Livdansku, e-pasts: [email protected].

Apstiprinājums dalībai seminārā tiks izsūtīts individuāli uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi līdz 2017.gada 10. februārim.

Informācija par plānotiem semināriem:

2017.gada 25.martā Latvijas Universitātes Dabas zinātņu akadēmiskajā centrā notiks seminārs “Beta” dabas zinātnēs. Seminārs tiks veltīts cilvēka veselībai un to ietekmējošiem faktoriem (piemēram, vides piesārņojums). LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra speciālisti iepazīstinās semināra dalībniekus ar dažādām ķīmiskām, fizikālām un bioloģiskām vides kvalitātes pētīšanas metodēm, stāstīs par sasniegumiem farmācijā.

Jauniešu televīzijas Chaula.tv saruna: Skolēnus aicina pieteikties semināram "Beta"