Pirmkārt, diagnosticējošie darbi tiks izstrādāti 8.klases skolēniem matemātikā, kā arī 9.klases skolēniem dabaszinātnēs. To īstenošana plānota 2015.gada februārī.

Diagnosticējošie darbi, kā ierasts, paredzēti arī trešās un sestās klases skolēniem. Tie varētu norisināties nākamā gada februārī, martā.

Šajā mācību gadā tiks rosinātas diskusijas arī par centralizētā fizikas, ķīmijas un dabaszinību piloteksāmena projekta programmu un saturu, preses konferencē stāstīja Valsts izglītības satura centra (VISC) vadītājs Guntis Vasiļevskis.

Tāpat VISC plāno ar jauno mācību gadu skolās iedzīvināt Latvijas valsts svētkus, atzīmējamās un atceres dienas un iesaistīt skolēnus nozīmīgu sabiedriskās un kultūras dzīves notikumu aktivitātēs. Iecerēs paredzēts īstenot pasākumus ģimenes, dzimtas, novada/pilsētas un valsts piederības stiprināšanai un patriotisma veicināšanai, radīt iespējas skolēniem aktīvi iesaistīties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā, tradīciju saglabāšanā un kultūrvēsturiskā mantojuma un kultūras vērtību apgūšanā, vēsta portāls Tvnet.

Īpašu uzmanību plānots pievērst Baltijas ceļa 25.gadadienai, XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2015.gada 6.-12.jūlijā, Aspazijas un Raiņa 150 gadu atcerei 2015.gadā.

Plānots aktualizēt skolas iekšējās kārtības noteikumus, attīstīt skolēnos laika plānošanas prasmes un uzņēmējspējas, īstenot atbalsta pasākumus iekļaujošai un pozitīvai uzvedībai, kā arī izglītot par dažādu atkarību riskiem, tostarp par psihoaktīvo vielu lietošanas sekām.