“Genius” ir salīdzinoši jauna starptautiskā olimpiāde, pirmo reizi tā norisinājās 2011. gadā. Svarīgi pieminēt, ka šajā olimpiādē šogad piedalījās skolēni no gandrīz 60 pasaules valstīm. Olimpiādei tika iesūtīti 1609 projekti, 819 no tiem tika pieņemti fināla vērtējumam, savukārt trīs no tiem - Latvijas skolu audzēkņu darbi.

Ņemot vērā attālināto olimpiādes norises formātu, dalībniekiem bija jāiesniedz pieteikums, iekļaujot darba tulkojumu angļu valodā, kā arī video prezentācija. Latvijas skolēna Daniila Kargina sasniegums ir augstākais Baltijas valstu starpā. Jāmin, ka šogad piešķirto apbalvojumu skaits samazinājās, jo īpašs atbalsts tika veltīts Ukraiņu skolēniem, kuri arī piedalījās šajā olimpiādē. Daniils Kargins pēc iegūtās atzinības atzīmē, ka ir pateicīgs savam darba vadītājam B.Sc. Chem. Aleksandram Čižikovam par atbalstu un palīdzību pat nakts vidū, kad iesniegšanas termiņš bija ļoti tuvu.

Apbalvošanas ceremonijas video ieraksts:

Latvijas skolēnu dalība olimpiādē īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.