Piekto līdz devīto klašu grupā vērtēšanas komisija par labāko atzinusi Liepājas Aleksandra Puškina 2.vidusskolas pedagoģes Daces Okmanes darbu. Izcilības rakstu saņēmis Dagdas vidusskolas pedagoģes Annas Krilovas klases audzināšanas stundas projekts, bet Atzinības rakstu - Liepājas Centra sākumskolas skolotājas Aigas Vasiļjevas darbs.

Pirmo līdz ceturto klašu grupā uzvarējis Ikšķiles vidusskolas skolotājas Kristīnes Saules konkursam iesūtītais darbs, Izcilības rakstu saņēmis Jūrmalas sākumskolas Taurenītis skolotājas Inetas Krastiņas darbs, bet Atzinības raksts tika Ilūkstes novada Eglaines pamatskolas pedagoģei Lilitai Bērziņai, informē ziņu aģentūra LETA.

Vidusskolu un profesionālās izglītības skolu grupā uzvarējusi Jāņa Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas skolotāja Jolanta Klamere, bet Izcilības rakstus saņēmusi Rēzeknes vakara vidusskolas pedagoģe Liene Poiša un Ogres tehnikuma pasniedzēja Ramona Polmane.

Konkursa gaitā skolotāji tika aicināti sūtīt savu klases audzināšanas stundu aprakstus un dokumentējumus. Konkursa mērķis bija dot iespēju pedagogiem radošā un atraktīvā formā runāt par jaunajiem izaicinājumiem skolas un klases vidē un radīt mācību materiālu, kas varētu būt noderīgs arī citiem skolotājiem.

Konkurss notika kustības Draudzīga skola gaitā, un tika saņemti vairāk nekā 50 pedagogu darbi. Tos izvērtēja VBTAI, Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra pārstāvji.