Viņi uzskata, ka līdzšinējie to apkarošanas pasākumi bijuši neefektīvi, tāpēc jārīkojas daudz noteiktāk, gan izglītojot sabiedrību, gan pastiprinot kontroli, gan nekavējoties pieņemot likuma grozījumus, kas aizliedz tirgot psihotropās vielas, vēsta laikraksts Neatkarīgā Rīta Avīze.

Par šo akūto problēmu, tiekoties ar Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas (LIVA) biedriem, runāja arī izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete, atzīstot, ka šī gan ir veca dziesma jaunās skaņās: jauniem ļaudīm vienmēr ir bijusi vēlme izmēģināt aizliegtos augļus. Viņa aicināja pedagogus izmantot mācību stundas, lai skolēniem skaidrotu šo vielu kaitīgumu, kā arī mobilizēt visu spēkus – gan skolas direktoru, gan skolotājus, gan vecākus, tikai tādā gadījumā varēs sasniegt pozitīvus rezultātus. Arī LIVA prezidente Ineta Tamane vērsa uzmanību uz sasāpējušu jautājumu – tieši tas esot viens no svarīgākajiem, nevis, piemēram, obligātā fizikas un ķīmijas eksāmena ieviešana.

Konferencē arī izskanēja aicinājums izstrādāt vienotu narkotiku apkarošanas politiku, kā arī pieņemt tādu likumu, kas ļautu bargi sodīt darboņus, kuri bez sirdsapziņas pārmetumiem pārdod bērniem indi. Kavēšanās, pieņemot stingrākus mērus, var maksāt dārgi – ar zaudētām dzīvībām un sagandētu veselību, tāpēc Saeimai jāpieņem likuma grozījumi paātrināti.

LIVA mudināja sākt vērienīgu skaidrošanas kampaņu, iesaistot tajā vecākus, jauniešus un skolotājus. Kontroles darbā aktīvāk jāiesaistās arī atbildīgajām institūcijām. Valsts un pašvaldības policijai regulāri jārīko reidi līdzās bērnu un jauniešu izglītības un izklaides vietām, kā arī jāpārbauda šo vielu tirdzniecības vietas. Jānodrošina rehabilitācija tiem, kas vēlas uzveikt atkarību no narkotikām.