PISA (Programme for International Student Assessment) pētījuma jautājumi būs par matemātiku, lasīšanu, dabaszinātnēm, finanšu pratību un globālo kompetenci. Rezultāti parādīs, vai valsts izglītība sistēma nodrošina skolēniem turpmākajai dzīvei nepieciešamās sociālās un emocionālās iemaņas, kas būtu jāmaina, lai izglītības sistēma kļūtu labāka.

Vairāk sižetā: