Tā secināts Tiesībsarga biroja veiktajā pētījumā Bilingvālā izglītība.

Valsts uzraudzību vajadzētu palielināt arī pār mazākumtautību valodas, kultūras apmācību un tādu skolotāju nodarbināšanu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Tāpat pētnieki nākuši pie atziņas, ka trūkst kontroles pār mācību programmu īstenošanu un nepieciešams izstrādāt metodoloģiju, kā konstatēt, vai bilingvālā mācību stundā valsts un mazākumtautības valodas tiek lietotas atbilstoši proporcijai.

Tiesībsarga biroja pārstāve Ruta Siliņa informē, ka pētījumā secināts: vajadzētu nodrošināt apmācības mazākumtautību skolotājiem latviešu valodas lietojuma un mazākumtautību valodas lietojuma, bilingvālās metodikas uzlabošanai. Novērota arī cēloņsakarība starp skolas administrācijas, skolotāju nostāju pret valsts valodas nepieciešamību un bērnu valsts valodas zināšanu līmeni, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Pētnieki arī nākuši pie secinājuma, ka visām mazākumtautībām nepieciešams nodrošināt vienlīdzīgas tiesības apgūt savas mazākumtautības valodu, īpašu uzmanību pievērošot vēsturiski atstumtajai mazākumtautībai - romiem.