"Streiks ir galīgais līdzeklis, lai izpildītu arodbiedrības prasības. Varbūt tas būs martā, bet varbūt bez tā var iztikt," uzsver I. Mikiško.

I. Mikiško arī sacīja, ka jautājums par pedagogu algu palielināšanu līdz 310 latiem vairs nav aktuāls un šāda palielinājuma dēļ pedagogi streikā neizies. "310 latu periods ir beidzies, viss. Tas bija uz 2014.gada budžetu, kad mēs prasījām, lūdzu, iekļaujiet 2014.gada budžetā 310 jeb 10% palielinājumu, bet mums iedeva tikai 5%. Līdz ar to vienošanās pilnībā nav izpildīta un mēs sākam jaunu dzīvi. Budžets ir pieņemts bez prasītā palielinājuma, vilciens ir aizgājis. Ja mēs tagad prasīsim 310 latus, tas jau būs muļķīgi - iziet streikā par 15 latiem. Nē, viss, tādas runas ir beigušās, un meklējam citu variantu," sacīja I. Mikiško.

LIZDA vēlas tikt sadzirdēta un līdzdarboties saistībā ar plašāku problēmu loku – izveidot motivējošāku izglītības finansējuma modeli, kas izslēgtu pedagogu atalgojuma diferencēšanu atkarībā no izglītojamo skolēnu skaita, ko praksē parādījis pašreizējais modelis nauda seko skolēnam, motivēt un piesaistīt jaunus pedagogus, kā arī saglabāt mazās skolas.