IZM skaidro, ka patlaban noteikumos teikts - ja kredīta ņēmējam vai viņa laulātajam kredīta saņemšanas vai kredīta atmaksas laikā piedzimst bērns, pēc augstskolas beigšanas kredītu dzēš no valsts budžeta līdzekļiem - 30% apmērā no neatmaksātās summas par katru bērnu. Tomēr nav noteikts, no kuras bērna dzīvības dienas rodas tiesības pretendēt uz kredīta dzēšanu, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Noteikumi papildināti ar punktu, kas noteic, ka tiesības pretendēt uz kredīta dzēšanu saistībā ar bērna piedzimšanu rodas no bērna astotās dzīvības dienas tieši tāpat, kā tas ir noteikts, lai saņemtu bērna piedzimšanas valsts sociālo pabalstu.

Saistībā ar studējošā kredīta dzēšanu komisija sastopas ar problēmām, ka valsts un pašvaldību institūcijas, kurās atrodas darbavietas, kurās strādājošajiem kredīts tiks dzēsts no valsts budžeta līdzekļiem, neiesniedz kredītu dzēšanas komisijai konkursa rezultātā noteikto speciālistu prioritāro secību, kādā tie pretendē uz kredīta dzēšanu. Ministrija uzskata, ka šajā gadījumā būtu lietderīgi kredītu dzēšanas komisijai dot tiesības pašai noteikt minēto prioritāro secību, pamatojoties uz izmērāmiem rādītājiem. Komisija prioritāro secību izvērtēs, ņemot vērā katra speciālista darba stāžu valsts un pašvaldību institūcijā attiecīgajā profesijā.

Noteikumi arī papildināti ar punktu saistībā ar personas maksātnespēju. Ja tiesa ir atzinusi, ka parādnieks ir atbrīvojams no kredīta saistībām, tiek dzēsts arī studējošā kredīts, ja tāds viņam ir.