Līdz 25. augustam, nosūtot pieteikuma anketu uz demola@demola.lv, uzņēmumi un organizācijas aicināti iesniegt savus problēmjautājumus, kas saistīti ar produktu un pakalpojumu attīstību un kuru risināšanu varētu uzticēt studentiem. Septembrī uzņēmēju pieteikumi tiks publicēti, lai studenti varētu ar tiem iepazīties un pieteikties dalībai jaunajā Demola sezonā, informē laikraksts Diena.

Starptautiskā sadarbības platforma Demola tika radīta 2008.gadā Somijā. Šī gada janvārī Demola sāka pirmo sezonu arī Latvijā, noslēdzot to ar septiņiem projektiem, kurus bija izstrādājušas septiņas starpdisciplināras studentu komandas. Kopumā projektā darbojās 30 studentu, un nobeigumā trīs uzņēmumi iegādājās licenci rezultātu izmantošanai, piecas komandas apņēmušās turpināt strādāt ar savām idejām jau ārpus Demola projekta, un četriem studentiem ir piedāvāts darbs pie projekta partnera.

“Viens no veiksmīgākajiem un vienlaikus neparastākajiem Demola Latvia pirmās sezonas sadarbības piemēriem izveidojās starp Valsts zemes dienesta (VZD) un studentu komandu. VZD studentiem risināšanai iesniedza problēmu – kā veicināt dienesta sniegto e-pakalpojumu lietojumu. Pieredze liecināja, ka ikdienā iedzīvotāji labprātāk izvēlas apmeklēt klientu apkalpošanas centrus. Projekta gaitā studentu komanda izstrādāja ideju grāmatu ar priekšlikumiem e-vides uzlabojumiem, fiziskās klientu apkalpošanas vides pilnveidei, lai sekmētu apmeklētāju informētību par e-pakalpojumiem un citiem publiskās komunikācijas atbalsta pasākumiem. VZD apmaksāja iespēju studentu priekšlikumus izmantot dienesta turpmākajā darbā. Turklāt vienu no komandas dalībniekiem pēc projekta noslēguma VZD uzaicināja izmēģināt spēkus pastāvīgā darbā,” stāsta Demola Latvia projekta pārstāve Aiga Irmeja.