Kamēr Latvijā ir salīdzinoši augsta studiju maksa, citviet par izglītību maksā tikai studenti, kuri nespēj nokārtot akadēmiskās saistības.

Eurydice ziņojumā, raksturojot situāciju 33 Eiropas valstīs, konstatēts, ka studiju maksas sistēma ar dažiem izņēmumiem pēdējā akadēmiskā gada laikā īpaši nav mainījusies. Piemēram, Vācija ir vienīgā valsts, kura nesen ir atcēlusi studiju maksu, neraugoties uz to, ka tā tika ieviesta tikai 2007. gadā, informē Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Linda Kapustinska.

Igaunija 2014. gadā būtiski mainīja savu finansēšanas sistēmu, saistot studiju maksu ar studentu sekmēm: par studijām tagad maksā tikai nesekmīgie studenti, proti, tie, kuri nav ieguvuši noteiktu kredītpunktu skaitu gadā. Līdzīgi citās valstīs, piemēram, Čehijā, Spānijā, Horvātijā, Ungārijā, Austrijā, Polijā un Slovākijā, studiju maksu piemēro tādiem studentiem, kuri nespēj nokārtot akadēmiskās saistības.

Eiropā visaugstākā studiju maksa ir Apvienotajā Karalistē. Par studijām nav jāmaksā uzreiz, bet tikai pēc diploma saņemšanas, kad studenta ienākumi kļūst lielāki par noteikto robežu, – Eiropā šāds modelis ir vienīgais.

Eurydice ziņojumā Studiju maksas un atbalsta sistēmas augstākajā izglītībā Eiropas valstīs 2014./2015. gadā noskaidrots, ka vairumā Eiropas valstu stipendijas saņem mazākā daļa studentu. Deviņās valstīs stipendijas saņem visi studenti (Kiprā, Dānijā, Maltā, Somijā). Īslande ir vienīgā valsts, kura nepiedāvā nekādu valsts stipendiju sistēmu, lai gan šis jautājums šobrīd tiek apspriests.

Pilns ziņojuma teksts angļu valodā pieejams Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapā.