Vietnē www.mazaksslogs.gov.lv publicētajā iesniegumā bērna vecāki Valsts kanceleju informē, ka Āgenskalna sākumskola tika būvēta mazākam bērnu skaitam, nekā tur patlaban mācās. Vidēji klasē esot aptuveni 30 bērni, lai gan klašu telpas, gaiteņi, ģērbtuves un ēdnīca ir par mazu šādam bērnu skaitam, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Ņemot vērā, ka klases jau tā esot pārpildītas, skolā neesot iespējams nodrošināt atklāto stundu organizēšanu, kurā piedalītos arī bērnu vecāki, savukārt starpbrīžos skolas gaiteņos valdot liels troksnis un haoss, ar ko ne skolotāji, ne arī skolas vadība netiekot galā. Turklāt skolā arī nav nodrošināta telpa tiem bērniem, kuri nevēlas brīžus starp stundām pavadīt gaitenī, bet gan mierīgi paspēlēties un atpūsties, kamēr tiek vēdinātas klašu telpas.

Savukārt otrās klases audzēkņi sporta nodarbībām esot spiesti ģērbties klasē.

Bērnu vecāki aicinājuši noteikt konkrētas prasības izglītības iestādēm, kas jāņem vērā, plānojot uzņemamo bērnu skaitu skolā, lai tas nepārsniegtu ēkas reālo ietilpību, piemēram, noteikt, ka mācību telpā, ēdnīcā un ģērbtuvēs uz 1 bērnu jābūt konkrētai platībai. Vecāki arī vēlas, lai skolām kā obligāta prasība tiktu noteikta nodrošināt atsevišķu telpu brīvā laika pavadīšanai, kas nevar būt gaiteņi, bet bibliotēkai jābūt pieejamai vienmēr.

Valsts kanceleja bērna vecākus informējusi, ka Veselības inspekcija Rīgas Āgenskalna sākumskolā pēdējo pārbaudi veica 2013.gada 18.septembrī, un tajā pārkāpumi netika konstatēti. Bet, lai noskaidrotu, vai ir nepieciešams pārskatīt Ministru kabineta noteikumu prasības attiecībā uz telpu platību izglītības iestādēs, Veselības ministrija kopā ar nozares speciālistiem un ieinteresētajām personām izvērtēs telpu grupu platības atbilstību bērnu skaitam tieši rekonstruētajās mācību iestādēs.