Ceremonijā Rīgas dome izteica atzinību pašvaldības iestāžu audzēkņiem, kolektīviem un pedagogiem par sasniegumiem un ieguldījumu interešu izglītībā, informē ziņu aģentūra LETA.

Gada balvu interešu izglītībā piešķir vairākās nominācijās. Balvu Par sasniegumiem interešu izglītībā piešķir audzēkņiem un kolektīviem par gūtajiem panākumiem Latvijas un starptautiska mēroga pasākumos. Savukārt balvu Par ieguldījumu interešu izglītībā saņem interešu izglītības pedagoģiskie darbinieki par radošu darbu ar bērniem un jauniešiem, kā arī par teicamiem rezultātiem pasākumu organizēšanā un metodiskajā darbā.

Balvu nominācijā Debija interešu izglītībā ieguva labākie jaunie skolotāji par kvalitatīvu, aktīvu līdzdalību un ievērojamiem sasniegumiem interešu izglītības jomā. Balvu Par mūža ieguldījumu interešu izglītībā pasniedza pedagogiem par ilglaicīgu un nozīmīgu profesionālo veikumu interešu izglītības attīstībā Rīgā.

Nominācijā Par sasniegumiem interešu izglītībā balvas ieguva Jurģis Buliņš - bērnu un jauniešu centra Kurzeme Austrumcīņu studijas Džosui karate audzēknis, Katrīna Paula Dīringa - bērnu un jauniešu centra Rīgas Skolēnu pils vokālās studijas audzēkne, Māris Juris Brakovskis - tehniskās jaunrades nama Annas 2 raķešu un lidmodelisma pulciņa audzēknis, Oskars Putāns - bērnu un jauniešu vides izglītības centra Rīgas Dabaszinību skola pulciņa Vides eksperimenti audzēknis, Paulis Jakušonoks - tehniskās jaunrades nama Annas 2 foto meistardarbnīcas audzēknis, Roberts Pauls Jaunzemnieks - bērnu un jauniešu centra Mīlgrāvis keramikas pulciņa audzēknis, Sabīne Sila - mākslinieciskās jaunrades centra Praktiskās estētikas skola deju teātra Grande audzēkne, Rīgas 74.vidusskolas deju kolektīvs Raduga, Rīgas Franču liceja jauktais koris Mēs lidosim, bērnu un jauniešu centra Mīlgrāvis Keramikas pulciņš, bērnu un jauniešu centra Rīgas Skolēnu pils meiteņu kamerkoris Tonika, Rīgas Jauno tehniķu centra Moto pulciņš. Balvu šajā nominācijā piešķir audzēkņiem un kolektīviem par gūtajiem panākumiem Latvijas un starptautiska mēroga pasākumos.

Nominācijā Par ieguldījumu interešu izglītībā balvu saņēma Anda Laukevica - tehniskās jaunrades nama Annas 2 keramikas un zīmēšanas pulciņa interešu izglītības skolotāja, Ieva Mezīte - Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 7.-9.kl. kora un jauniešu kora Verdandi interešu izglītības skolotāja, Poļina Ni - bērnu un jauniešu centra Daugmale šaha trenere, Rudīte Liepiņa - Rīgas 25.vidusskolas muzeja vadītāja, muzeja pedagoģe. Balvu Par ieguldījumu interešu izglītībā saņem interešu izglītības pedagoģiskie darbinieki par radošu darbu ar bērniem un jauniešiem, kā arī par teicamiem rezultātiem pasākumu organizēšanā un metodiskajā darbā.

Savukārt nominācijā Debija interešu izglītībā balvas saņēma divi jaunie pedagogi: Arta Slica - Rīgas Teikas vidusskolas tautas deju kolektīva Skabardzēni interešu izglītības skolotāja un Tatjana Čilikina - bērnu un jauniešu centra Bolderāja deju studijas Diamond interešu izglītības skolotāja. Balvu šajā nominācijā iegūst labākie jaunie skolotāji par kvalitatīvu, aktīvu līdzdalību un ievērojamiem sasniegumiem interešu izglītības jomā.

Pasākumu rīkoja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.