Kā skaidro Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), pašlaik normatīvie akti paredz iespēju par mācību līdzekļiem apstiprināt komplektus, kas sastāv mācību grāmatām un ar tām saistītām darba burtnīcām, taču ministrija uzskata, ka darba burtnīcas modernā mācību vidē nav vienīgie izmantojamie izdevumi un to obligāts izmantojums būtu uzskatāms par novecojušu, jo šobrīd ir pieejami dažādi resursi, tostarp elektroniski, kurus var izmantot valsts izglītības standarta apguvē. Arī pedagogiem ir jādod lielāka brīvība izvēlē, kādus mācību resursus izmantot pedagoģiskajā darbām, vēsta ziņu aģentūra LETA.

IZM uzskata, ka līdz ar to nav pamatoti un lietderīgi valsts mērogā apstiprināt visus iespējamos izdevumus, kas varētu tikt izmantoti izglītības valsts standarta apguvē, un piešķirt valsts finansējumu to iegādei.

Ministrija atzīmē, ka darba burtnīcu iegāde līdz šim nereti tiek finansēta no skolēnu vecāku līdzekļiem, bet apstiprinātu komplektizdevumu iegāde par valsts finansējumu nav samērojama ar izglītībai paredzētā valsts budžeta iespējām.

IZM piedāvā nošķirt mācību grāmatas no darba burtnīcām, tādējādi vairs neparedzot mācību literatūras izdevumu komplektu kā vienīgo izmantojamo formu mācībās un nodrošinot iespēju mācību procesā elastīgi praktizēt daudzveidīgus mācību literatūras izdevumus. Ministrija domā, ka līdz ar jauno valsts izglītības finansējuma sadales regulējumu izglītības iestādes mācību literatūras iegādei paredzēto valsts finansējumu prioritāri izmantos apstiprinātās mācību literatūras iegādei.

IZM kvalitāti vērtēs un saturu apstiprinās mācību grāmatām, mācību grāmatām pielīdzināmām darba burtnīcām un citiem mācību grāmatām pielīdzināmiem izdevumiem, tādējādi nodrošinot valsts izglītības standartam atbilstošu mācību literatūras izdevumu kvalitātes kontroli un mazinot atbilstoši komerciālām prioritātēm veidotus papildizdevumus, tostarp darba burtnīcas.

Turpmāk mācību grāmatai pielīdzināt varēs tikai tās darba burtnīcas, kas varēs pildīt mācību grāmatas funkcijas, un mācību procesā tās varēs izmantot mācību grāmatas vietā. Savukārt par mācību literatūru uzskatīs izdevumu, kurā pilnā apjomā iekļauts standartā noteiktais izglītības saturs, metodiski izklāstīti mācību priekšmeta teorijas un prakses jautājumi, kā arī doti uzdevumi un vingrinājumi mācību priekšmeta satura apguvei un mācību sasniegumu vērtēšanai. Uzbūves ziņā tam būs jābūt vienotam didaktiskajā pieejā un piemērojamam noteiktas mācību priekšmeta programmas apguvei.

Mācību literatūras izvērtēšanu un apstiprināšanu atbilstoši valsts izglītības standartam veiks ministrijas padotības valsts pārvaldes iestāde, kuras funkcijās ir mācību literatūras izvērtēšana un apstiprināšana.