Šādas izmaiņas ir paredzētas Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotajos grozījumos noteikumos par kārtību, kādā pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Ministrija skaidro, ka šādas izmaiņas ir nepieciešamas, jo praksē nereti ir novērota situācija, ka bērniem, kuri apmeklē privāto izglītības iestādi, ir jāturpina apgūt pirmsskolas izglītības programma pašvaldības izglītības iestādē, līdz ko viņi ir iejutušies privātajā izglītības iestādē. Šajā gadījumā ir jāņem vērā pedagoģiskais aspekts - ir svarīgi, lai bērns labi justos izglītības iestādē. Tāpēc ir paredzēts, ka tādā gadījumā, ja bērns privātajā izglītības iestādē ir sācis obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei bērniem no piecu gadu vecuma, tad šim bērnam ir paredzēta iespēja turpināt šo programmu apgūt privātajā izglītības iestādē un saglabāt pašvaldības atbalstu arī tad, ja viņam tiek piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Sagatavošanās process periods pamatizglītības uzsākšanai paredzēts tajā izglītības iestādē, kurā tas uzsākts, jo tieši obligātās sagatavošanas pamatizglītības ieguvei laikā ir būtiski, lai netiek mainīta izglītības iestāde, uzsver ministrija.

Savukārt bērniem citās vecuma grupās ir iespējams turpināt apmeklēt privāto pirmsskolas iestādi, piemēram, gadījumā, ja pašvaldībai ir iespējams piedāvāt vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē citam bērnam, kurš gaida vietu šajā pirmsskolas izglītības iestādē, un tādējādi pirmsskolas izglītības iestādes vieta nepaliek tukša.

Pašlaik regulējums paredz, ka, ja pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ir brīvas vietas, pašvaldības atbalstu par privātās izglītības iestādes pakalpojumiem pārtrauc izmaksāt 30 dienas pēc tam, kad bērnam tiek piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Noteikumos mainīta arī norma par bērnudārza attaisnotu kavēšanu. Patlaban ir noteikts, ka pašvaldības atbalsts tiek saglabāts gadījumā, ja privāto dārziņu apmeklējošs bērns attaisnoti kavē dārziņu kopumā mēnesi kalendārā gada laikā. Lai nepazaudētu pašvaldības atbalstu, bērnu vecāki bieži vien uzrāda ārsta zīmi pat gadījumos, ja bērna veselības stāvoklis nav bijis tiks slikts, lai vērstos pie ārsta. Šādos gadījumos ārsti tiek nevajadzīgi noslogoti. Vecākiem arī iepriekš jāiesniedz skaidrojums, ja bērns neapmeklēs dārziņu vecāku atvaļinājuma laikā. Līdz ar to ātri vien izbeidzas periods, kādā vecāki var attaisnot bērna prombūtni. Tāpēc vecāki bieži vēlas vienoties ar privāto izglītības iestādi faktiski neuzrādīt bērna patiesi neapmeklēto dienu skaitu. Lai šo situāciju risinātu, noteikumu grozījumos ir ietverts regulējums, kas nenosaka noteiktu laika periodu, kādā vecāki ar rakstveida skaidrojumu var attaisnot bērna prombūtni.