Pirmajā semestrī Latvijas skolēnus aicinājām censties un panākt, lai klases vidējā atzīme būtu 6 vai augstāka. Tieši šo robežu bijām noteikuši kā latiņu, kas jāsasniedz, lai kvalificētos Mēs varam labāk! pamata sacensībai. Nu kļuvis skaidrs, ka no visām 7360 klasēm, kas pretendēja uz šīs atlases kārtas pārvarēšanu, vidējā atzīme 6 un augstāka ir 5483 klasēm. Malači! Esat pierādījuši, ka esat pietiekami neatlaidīgi un uzņēmīgi, lai pacīnītos par konkursa noslēguma balvām!

Atgādinām, ka arī šogad tās klases katrā klašu grupā, kurām būs izdevies sasniegt lielāko izaugsmi, salīdzinot klases vidējo atzīmi 1. un 2. semestra beigās, tiks aicinātas uz Mēs varam labāk! noslēguma pasākumu Rīgā, kā arī saņems vērtīgas balvas. Lai gan – lielāko balvu jau būsiet sev sagādājuši paši: gandarījumu par to, ka spējat saņemties un uzlabot savus mācību sasniegumus! Tāpēc vēlam veiksmi gan skolēniem, gan skolotājiem un vecākiem, bez kuru uzmundrinājuma, pamudinājumiem un atbalsta atzīmju uzlabošana bieži vien liekas pārāk grūti pievārējams pārbaudījums.

Šoreiz publicējam ieskatu tajā, cik īsti Latvijā ir klašu, kam 1. semestrī izdevies iegūt vidējo atzīmi, kas ir 6 vai augstāka. Grafikā atainotos datus komentē E-klases redaktore Dita Lapsa: "Man ir liels prieks par šiem rezultātiem, tāpēc paldies par ieguldīto darbu ikvienam, kurš palīdzēja tos uzlabot. Pagājušajā mēnesī 7. un 8. klašu skolēniem rezultāti bija noslīdējuši aptuveni par 5%, tomēr jaunieši ir spējuši saņemties un uzrādījuši necerēti labus rezultātus, uzlabojot tos tādā pašā līmenī, kādā tie bija iepriekš.

Jaunais gads ar apņemšanos labāk mācīties nācis arī citu klašu skolēniem – ja arī vidusskolēnu atzīmes pagājušajā mēnesī bija noslīdējušas, spraigais mācību ritms 1. semestra beigās un 2. semestra sākumā ļāvis tās uzlabot, sasniedzot labākos rezultātus, kādi šajā mācību gadā bijuši. 9. klašu skolēni ar lielu pārliecību uzsākuši jauno mācību semestri, uzlabojot atzīmes pat vairāk nekā par 5%! Jaunākajās klasēs rezultāti tāpat kā līdz šim nav krasi svārstījušies un saglabājušies tikpat labi, kā līdz šim. Īpaši vēlos uzteikt 6. klašu skolēnus, kuri visā šajā mācību gadā neatlaidīgi soli pa solītim uzlabojuši mācību rezultātus, katru mēnesi sasniedzot arvien lielāku progresu.

Novēlu, lai skolēniem uzlabotos ne tikai zināšanas un to novērtējums, bet tādā pašā veidā arī raksturs, atklājot sevī arvien vairāk labu īpašību, kas veidotu viņus par brīnišķīgiem cilvēkiem. Izcilas zināšanas nav itin nekā vērtas, ja tās pieder cilvēkam, kas melo, zog, ir rupjš, vērpj intrigas un kā cilvēks ir vērtējams ļoti zemu."

Sekmju_gafiks_29_01.jpg