Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) pārstāvis Aldis Baumanis uzsver, ka valsts pienākums ir nodrošināt ikviena indivīda spēju ilgstoši domāt, strādāt disciplinēti un spēt orientēties nestandarta situācijās, bet bez fizikas un ķīmijas apguves Latvijas tautsaimniecībai tik ļoti nepieciešamās prasmes skolēni iegūt nevar, vēsta ziņu aģentūra LETA.

TSP locekļi lēma atbalstīt vairākus dabaszinātņu apmācību veicinošus priekšlikumus. Pirmkārt, izvērtēt nepieciešamību nodrošināt pamatskolas absolventiem ar nepietiekamu sagatavotību mācībām vidusskolā iespēju pirms vidējās izglītības klasē sasniegt nepieciešamo līmeni eksakto priekšmetu apguves uzsākšanai vidusskolā.

Otrkārt, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) aicināta veikt uzskaiti par nepieciešamo eksakto priekšmetu skolotāju skaitu un nodrošināt tam atbilstošu budžeta vietu skaitu augstākās izglītības iestādēs, kā arī sekot, vai minētie speciālisti uzsāk darbu vispārējās izglītības iestādēs, izvērtēt cēloņus un veikt atbilstošus pasākumus, ja tas nav noticis.

Treškārt, TSP aicina IZM sadarbībā ar pašvaldībām, augstākās izglītības iestādēm un uzņēmējiem nodrošināt iespējas dabaszinātņu priekšmetu pasniedzējiem regulāri padziļināt savas zināšanas, apmeklējot, īslaicīgi mācoties augstākās izglītības iestādē un strādājot uzņēmumos.

Ceturtkārt, tiek rosināt IZM konkretizēt vispārējās vidējās izglītības eksakto priekšmetu saturu atbilstoši augstākās izglītības iestāžu un darba tirgus prasībām.

Tāpat IZM aicināta noteikt eksakto priekšmetu apguvei nepieciešamās materiālās bāzes apjomu un sadarbībā ar pašvaldībām izvērtēt nepieciešamo vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīklu, kur šo apjomu nodrošināt.