Neskatoties uz to, ka IZM šodien informējusi ministrus par nepieciešamo papildu finansējumu portāla skolas.lv darbināšanai nākamajā gadā, valdība, pieņemot zināšanai IZM izstrādāto informatīvo ziņojumu, jautājumu par papildu finansējumu 582 610 eiro apmērā noraidījusi. Šāda summa ir nepieciešama, lai nākamajā gadā darbinātu portālu skolas.lv. Ceturtdaļa šīs summas jeb 120 000 eiro būtu nepieciešami kļūdu novēršanai, vēsta ziņu aģentūra LETA.

IZM informatīvajā ziņojumā norādījusi, ka portāla skolas.lv izveides gaitā identificēti vairāki riski, kas kavēja portāla izveidi un izmantošanu. IZM norādījusi, ka no 2013.gada septembra līdz projekta beigām IZM nav bijusi nodrošināta atbilstoša projekta vadības kapacitāte. Sistēmas izstrāde formāli pabeigta, taču sistēma darbināta pagaidu produkcijas vidē. Sistēmas uzstādīšana darbināšanai nevarēja notikt, jo kavējās infrastruktūras iegāde un ieviešana.

IZM piesaistītais auditoru izņēmums Agile & Co konstatējis, ka projekta laikā sistēma nav ieviesta vismaz 250 skolās, nav pieejama mācību e-žurnāla funkcionalitāte, nav pieejams demonstrācijas režīms, kā arī citas izstrādes nepilnības, kam kopumā piekrītot arī IZM. Auditā uzsvērts, ka faktiski nesamērīgi liela sistēmas kļūdu skaita dēļ, kas tika fiksētas tūlīt pēc tās nodošanas 2012.gada beigās, IZM vēl šobrīd bez papildu resursu ieguldīšanas nevar nodrošināt sistēmas veiksmīgu ieviešanu.

Secināts, ka aktīva lietotāju iesaiste un projekta rezultātu darbināšana pilnā apmērā pašlaik nav iespējama. Ņemot vērā auditoru ziņojumā norādīto attiecībā uz projekta ilgtspēju, kurā teikts, ka tirgus telpā jau tagad eksistē alternatīvi informācijas sistēmu risinājumi, kuri ir spējuši piesaistīt lielāko daļu no potenciālajiem informācijas sistēmas lietotājiem, līdz ar to izstrādātās informācijas sistēmas ieviešana pašreizējā situācijā vairs praktiski nav realizējama, ir būtiski izvērtējami, vai turpmākie ieguldījumi mēģinājumiem portāla funkcionalitāti iedarbināt ir racionāli.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma norādīja, ka valdība nevar samierināties, ka finanšu līdzekļi vairāku miljonu apmērā ir izšķērdēti un nelietderīgi izmantoti. Viņa uzsvēra, ka IZM ir jāmeklē vainīgie. "Mēs gribam, lai tiktu izvērtēta atbildība par zaudējumu radīšanu valstij," uzsvēra L. Straujuma, piebilstot, ka IZM jāvēršas tiesībsargājošās iestādēs, lai noskaidrotu vainīgos.

Portāls skolas.lv tika veidots ar mērķi atvieglot skolotāju, skolas administrācijas, vecāku un pašu skolēnu ikdienu, nodrošinot vairākus e-pakalpojumus. Pēc portāla darba sākšanas 2008.gadā atklājās daudzas nepilnības, kas liedza pilnvērtīgi izmantot pieejamos resursus. Tad tika sākta projekta otrā kārta, kas arī nav rezultējusies veiksmīgā produktā.

Kopumā projektā ieguldīti vairāk nekā 4,5 miljoni eiro. Iespējams, ka tieši lielā summa, kas ieguldīta projekta divu kārtu realizācijai, kavē lēmuma pieņemšanu par portāla slēgšanu.