LPD valdes priekšsēdētājs Andrejs Mūrnieks paudis, ka tā būtu neparasta, bet lieliska iespēja jaunajai valdībai apliecināt savu demokrātiskumu un izglītības prioritāti, iesaistot deklarācijas veidošanā pedagogu pārstāvjus. "Varbūt beidzot jālauž tradīcija, ka valdības dienas kārtību nosaka tikai politiķi," spriež A. Mūrnieks.

Tāpat viņš ir pārliecināts, ka ikvienam ministram ir jābūt ciešā kontaktā ar savas jomas profesionāļiem, kuri vēlas iesaistīties, atbalsta pozitīvas pārmaiņas savā nozarē un ir gatavi reformām, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Vēstulē L. Straujumai LPD piedāvājuši vairākus punktus, kuri būtu jāiekļauj valdības deklarācijā. Piemēram, līdztekus nepieciešamībai pakāpeniski palielināt darba samaksu LPD saskata arī sava darba taisnīga novērtējuma problēmu. Tikpat nozīmīga viņiem šķiet izglītības inovāciju politika. Tiek rosināta digitālu mācību materiālu izstrāde un eksakto mācību priekšmetu metodikas attīstība. LPD arī aicina izstrādāt un aprobēt mācību stundu uzskaites sistēmu, kas noteiktu kopējo mācību priekšmetam paredzēto stundu skaitu katrā klasē visa gada ilgumā, aizstājot esošo nedēļu sistēmu.

Vēstulē jaunās valdības vadītājai ieteikts īpašu vērību pievērst Latvijas valsts, kultūras, latviešu valodas, patriotisma, veselības un ģimenes vērtību apguvei.

Pedagogu vēstulē skarts arī mazo lauku skolu liktenis, kurām atbalstu solījušas abas iepriekšējās valdības, bet reāli problēmas risinājumi vēl nav manīti. Valsts līdz šim nav pilnā mērā atbalstījusi arī olimpiāžu rīkošanu, kā arī darbu ar talantīgiem skolēniem. Tas jālabo jaunās valdības darbības plānā.

LPD apvieno 19 dažādu mācību priekšmetu skolotāju asociācijas un apvienības.