Kā skaidro Labklājības ministrija (LM), valsts šo atbalstu piešķirs līdz obligātai bērna sagatavošanas pamatizglītības ieguves uzsākšanai jeb līdz bērna četru gadu vecumam. Līdz ar pašvaldību finansiālu atbalstu Rīgas plānošanas reģionā kopējā atbalsta summa nepārsniegs 160 latus, bet ārpus Rīgas - 130 latus, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Valsts atbalstīs tikai sertificētus pakalpojumu sniedzējus. Atbalsts tiks izmaksāts privātam pakalpojuma sniedzējam - Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētai privātās izglītības iestādei vai Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrētam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, arī auklēm, par ne mazāk kā astoņu stundu darba dienu.

Aukļu kursu apmācību pabeigšanai ir noteikts pārejas periods, proti, no šā gada 1.septembra līdz gada beigām bērnu uzraudzības pakalpojumu varēs sniegt arī persona, kura neatbilst izglītībai noteiktajām prasībām.

Lai saņemtu atbalstu izdevumu segšanai par privātā pirmskolas izglītības iestādē saņemtajiem pakalpojumiem, privātajai izglītības iestādei bērns jāreģistrē Valsts izglītības informācijas sistēmā. Savukārt, lai saņemtu valsts atbalstu izdevumu segšanai par bērnu uzraudzības pakalpojumiem, vecākam jānoslēdz rakstisks līgums ar bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju.

Tāpat vecākam ir jāinformē pašvaldība, kurā ir deklarēta bērna dzīvesvieta, par to, ka bērns saņem pakalpojumu privātā izglītības iestādē vai pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja.